Zaštita ranih bresaka i nektarina

Kod ranostasnog sortimenta bresaka i nektarina se registruje bubrenje pupoljaka. Na nekim ekspozicijama je došlo i do pojave “zelene tačke”.

U fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka i u vlažnim uslovima, može doći do infekcije pupoljaka gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans).

 

ČITAJTE I: Zaštita kruške od obične kruškine buve

 

 

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi najavljene su padavine i pad temperature vazduha.

Imajući u vidu da je osnovna strategija u suzbijanju ovog ekonomski najznačajnijeg oboljenja breskve i nektarine, primena preventivnih hemijskih mera zaštite pre padavina, a da se padavine ne mogu lokalno prognozirati sa visokom tačnošću na duži vremenski period, preporuka je da se na dnevnom nivou prati vremenska prognoza i najava padavina i blagovremeno sprovedu hemijske mere zaštite.

Kovrdžavost lista

Kod sorti gde se utvrdi početak bubrenja pupoljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

–   Funguran OH 0,2-0,3%, Kocide 2000 0,25-0,35%, Everest 0,6-0,8%, Fungohem SC 1%.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

Kod sorti gde se utvrdi prisustvo “zelene tačke”, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

–    Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%, Agrociram (ciram) 0,25-0,35%, Diziram 76 WG (ciram) 0,3%, Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (ditianon) 0,075%.