Zaštita šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća

 

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Trenutno se u usevima registruju veoma povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) a to su vrednosti relativne vlažnosti vazduha preko 85% u trajanju od preko 10 časova dnevno tokom kojih se temperature kreću oko 20 °C.

Takođe, padavine koje se najavljuju za vikend za područje Vojvodine mogu produžiti period povoljnih uslova za razvoj bolesti i širenje pegavosti na biljkama.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita kukuruza i paprike od kukuruznog plamenca, pamukove sovice i sovice gama

 

 

 

Kako bi se zaštitila lisna masa, omogućio dalji razvoj korena šećerne repe i sprečio dalji razvoj patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida.

PREVENTIVNI FUNGICIDI

Preparat Aktivna materija Doza
Blauvit, Galoksid ili

 

Copernico HI bio 25% WG ili

 

Fungohem SC

 

Everest

 

bakar-hidrokisd 2 kg/ha

 

 

3-4 kg/ha

 

 

4 l/ha

 

 

 

5 l/ha

Nordox bakar oksid 0,75-1,25 kg/ha
Mankogal 400 ili

 

Mankogal 80

mankozeb 3,5-4 l/ha

 

 

2 kg/ha

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

SISTEMIČNI FUNGICIDI

Preparat Aktivna materija Doza
Postulat, Olimp, Pylon protiokonazol 0,6-0,8 l/ha
Revyvit mefentriflukonazol 1,5 l/ha
Sigura, Sekvenca, Different 250 EC difenokonazol 0,4-0,6 l/ha
Orius 25 EW, tebukon 250 EW tebukonazol 1 l/ha

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja