Zaštita šećerne repe

Usevi šećerne repe se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja do razvoja prvih listova.

Na feromonskim klopkama koje su postavljene na stara repišta registruje se povećanje ulova odraslih jedinki sive repine pipe.  Takođe, i na klopkama na novoposejanim repištima, u poslednjih nekoliko dana, registruje se ulov odraslih jedinki ove štetočine.U narednom periodu prognozira se smanjenje temperatura vazduha koje će usporiti kako razvoj biljaka šećerne repe tako i aktivnost sive repine pipe. Međutim, s obzirom da su usevi repe od sive repine pipe najugroženiji od klijanja i nicanja do formiranja 2 do 4 lista i da je prisustvo pipa registrovano na novoposejanim repištima, postoji rizik od nastanka šteta.

Proizvođačima se preporučuju stalni pregledi novoposejanih repišta, u najtoplijem delu dana kada je siva repina pipa najaktivnija. Ukoliko se registruje od 0,1 do 0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena insekticida.

U usevima koji su u fazi nicanja i kotiledonih listova preporučuje se primena nekog od insekticida kontaktnog mehanizma delovanja: Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC ili Crna mamba (cipermetrin) 0,15 – 0,3 l/ha, Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha, Karate zeon ili Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

U usevima gde su formirani prvi pravi listovi  moguća je primena i registrovanih insekticida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu: Nurelle D, Konzul, Anthocid D, Savanur EC, Despot, Hlorel D, Callifos super, Corelle D (hlorpirifos+cipermetrin) 1,5 – 2 l/ha.

Ostavite komentar