Zaštita šljive od šljivine ose

 

U šljivicima postoji rizik od napada šljivinih osa i prouzrokovača bolesti.

Ranije sorte šljiva (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) su u fazi precvetavanja, dok su kasnije sorte (Stenlej, Valjevka i dr.) u punom cvetanju.

Proizvođačima se preporučuje utvrđivanje faze razvoja biljaka, jer od toga zavisi izbor preparata za zaštitu!

 

ČITAJTE I: Zaštita jagoda i borovnica od prouzokovača sive truleži pred najavljene padavine

 

 

Rane sorte su trenutno ugrožene od šljivinih osa čije se prisustvo beleži na lovnim klopkama. U toku je piljenje pagusenica ovih štetočina i sada je ključno sprovesti mere zaštite kako bi se sprečilo njihovo ubušivanje u tek zametnute plodiće i nastanak šteta. Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida, isključivo u fazi precvetavanja:

  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,03-0,05% ili Decis mega 0,015-0,025% ili
  • Karika (acetamiprid+deltametrin) 0,6-0,8 l/ha.

Nakon cvetanja lisna masa intenzivnije raste i to je period kada treba početi sa zaštitom od prouzrokovača šupljikavosti lista primenom nekod od fungicida:

  • Capi, Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC  (kaptan) 0,2-0,3%.

Kod kasnih sorti koje su u različitim fazama cvetanja sa najavljenim padavinama postoji rizik od infekcije cveta prouzrokovačem monilioze koštičavog voća. Pred padavine, preporuka je primena nekog od fungicida:

  • Ciprodex (ciprodinil) 0,05% ili Neon 0,5 l/ha ili Diverto 0,5-0,75 l/ha ili Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha
  • Folicur 250 EW, Akord, Akord WG, Orius (tebukonazol) 0,75 l/ha
  • Sekvenca (difenokonazol) 0,2 l/ha
  • Regev (difenokonazol+ulje čajnog drveta) 0,3 l/ha.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati svih preporuka koje ukazuju na smanjenje opasnosti za pčele i druge oprašivače. U cvetanju je primena insekticida zabranjena!

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja