Zaštita uljane repice od repičine lisne ose i krilatih vaši

 

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz najranijih rokova setve nalaze se u različitim fazama nicanja do faze tri lista razvijena (BBCH 13). U ovom regionu na većini površina na kojima je planirana proizvodnja uljane repice, setva se tek očekuje u narednom periodu.

Vizuelnim pregledom izniklih useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki, jaja, kao i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica ove štetočine.

 

 

ČITAJTE I: Povećana brojnost i aktivnost poljskih glodara

 

 

 

Vremenski uslovi u prethodnom periodu sa visokim dnevnim temperaturama, kao i odsustvom padavina, pogodovali su razvoju repičine lisne ose. Kao posledica navedenog, na pojedinim parcelama postignut je ekonomski prag štetnosti – jedna pagusenica po biljci.

Imago repičine lisne ose

Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu, početne faze razvoja useva, u kojem pagusenice repičine lisne ose mogu dovesti do golobrsta useva.

 

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva u najtoplijem delu dana i pregled na prisustvo navedene štetočine.

Po postizanju praga štetnosti preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

-Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux u količini (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

-Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha.

Pagusenica repičine lisne ose

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 10% biljaka.

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši.  Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

 

 

Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Izvor: prognozno-izveštajna služba zaštite bilja