Zaštita useva i zasada od invazivnih stenica

 

 

 

 

 

Vizuelnim pregledima poljoprivrednih useva i zasada registrovano je prisustvo dve vrste invazivnih stenica, zelene (povrtne) stenice i braon mramoraste stenice. Njihovo prisustvo je uočeno u zasadima bresaka, nektarina, jabuka, dunja, krušaka, trešanja, malina, leske i vinove loze kao i u usevima krompira, kupusa i dr.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve koje sisaju biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljaka, a najveće štete nastaju u plodonošenju gde dolazi do oštećenja plodova koji gube tržišnu vrednost.

U toku je migracija odraslih jedinki prezimljujuće generacije u poljoprivredne useve i zasade i njihova dopunska ishrana i kopulacija. Sada je veoma važno utvrditi njihovo prisustvo na parcelama i pre polaganja jaja sprovesti mere suzbijanja.

Proizvođačima se preporučuju pregledi useva i zasada na prisustvo invazivnih stenica. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sa ciljem sprečavanja polaganja jaja i daljeg  razvoja stenica, preporučuje se primena insekticida iz grupe piretroida na bazi aktivnih materija cipermetrin ili deltametrin.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar