Zaštita useva i zasada od šteta nastalih gradom

Na području Srbije, 19.5.2021. godine pojedini regioni su zahvaćeni padavinama i gradom. Posebne gradonosne padavine zadesile su region Kragujevca, u okolini Topole i Aranđelovca i region Čačka na obroncima planine Rudnik, gde su registrovane i značajne štete na različitim usevima i zasadima. Padavine sa gradom mogu prouzrokovati mehaničke povrede na biljkama koje otvaraju put za ostvarenje infekcija fitopatogenim gljivama i bakterijama. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i zasada i ukoliko se registruju povrede izazvane gradom primena hemijskih mera zaštite. U zasadima voća preporučuje se primena preparata na bazi fosetil aluminijuma ili kaptana. Posebnu pažnju treba posvetiti zasadima jabučastog voća u kojima je registovano prisustvo bakteriozne plamenjače jabučastog voća, jer prisutne povrede u zasadima mogu dovesti do daljeg širenja ove veoma destruktivne bolesti. Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje da, ukoliko registruju prisustvo ovog patogena i rane nastale od grada, sprovedu mehaničko uklanjanje već zaraženih biljnih delova sa simptomima, kao i oštećenih grana, uz poštovanje higijenskih mera. Nakon uklanjanja zaraženih biljnih delova preporučuje se primena preparata na bazi bakar-hidroksida u nižim koncentracijama. U usevima povrća u cilju zaceljivanja rana nastalih mehaničkim oštećenjem, preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra. U cilju što boljeg odgovora biljaka na stresne uslove, pogotovo u usevima i zasadima sa velikim stepenom oštećenja od grada, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina ili folijarnih đubriva. Preporučene mere zaštite treba sprovesti u što kraćem vremenskom roku.

Ostavite komentar