Zaštita useva od kukuruzne (pamukove) sovice

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima, kao i na svetlosnim lovnim lampama, beleže se ulovi odraslih jedinki kukuruzne (pamukove) sovice.

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo položenih jaja te štetočine.

 

 

ČITAJTE I: Paprike je potrebno zaštiti od štetočina

 

 

U zavisnosti od lokaliteta i useva razlikuje se i procenat biljaka sa položenim jajima koji je na pojedinim parcelama i do 70%.

Kukuruzna (pamukova) sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 Polaže jaja na lice lista i na pupoljke, cvetove i plodove, odnosno na sve jedre i mlade delove biljaka. Štete pričinjavaju larve koje se hrane lišćem i generativnim organima, a najveće štete pričinjavaju ubušivanjem u plodove koji bivaju zaprljani izmetom, gube tržišnu vrednost i podložni su napadu raznih vrsta truleži.

U ovom momentu najugroženiji su usevi paprike, paradajza, kukuruza šećerca, boranije.

Proizvođačima se preporučuje pregled ugroženih useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti mere zaštite. Prema prognoziranim, visokim temperaturama, piljenje larvi se očekuje za svega nekoliko dana.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku

 

 

Preporuka je primena nekog od registrovanih insekticida:

 

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA

 

USEV

(karenca u danima)

 

Coragen 20 SC/Inecor

 

Zakon

 

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol 0,14-0,02 l/ha

 

200 ml/ha

 

80-120 g/ha

paprika(3),paradajz(1), kukuruz(14)

 

paprika (1), paradajz (1)

 

paradajz (3), boranija (3)

Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol+

 

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

 

0,4 l/ha

kukuruz (7)

 

paradajz (3)

Exalt

 

Radiant

spinetoram 2-2,4 l/ha

 

0,4 l/ha

paprika (7), paradajz (7),

 

kukuruz (14)

Affirm 095 SG, Ema,

 

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat 1,5-2 kg/ha paprika (3), paradajz (3)

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku.

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja