Zaštita voća od zaraze ekonomski značajnim oboljenjima

Za područje Srbije od petka se prognozira višednevni kišni talas sa kojim nastupa rizičan period od zaraza voća ekonomski značajnim oboljenjima.

Vrste voća, faze razvoja, prouzrokovači oboljenja za koji postoji rizik od infekcija i preporuke:

Biljna vrsta Kajsija, breskva, nektarina Jabuka Kruška
Faza razvoja Od kraja bubrenja pupoljaka do punog cvetanja Bubrenje lisnih pupoljaka do faze razvoja „mišije uši“ Bubrenje lisnih pupoljaka do faze razvoja „mišije uši“
Prouzrokovač oboljenja za koji postoji rizik za ostvarenje infekcije Prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilia laxa)

Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans)

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) Prouzrokovač čađave krastavosti kruške (Venturia pirina)
Preporuka U zasadima koji su u fazama cvetanja, u cilju zaštite cveta od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća preporučuje se primena: Ciprodex, Neon, Chorus 50 WG (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%

U zasadima koji su u fazi pojave “zelene tačke” i prvih zelenih čistića, u cilju zaštite od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve preporučuje se primena: Agrociram 0,25-0,35%, Diziram 76 WG  0,3% (ciram) ili Delan 700 WG, Fiesta (ditianon)  0,075% ili Syllit 400 SC (dodin)  0,15-0,25%.

________________________

U zasadima u kojima je doščo do pucanja pupoljaka i pojave zelene mase preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra: Funguran OH 2 kg/ha, Bakarni oksihlorid 50 0,5-0,75%, Cuprablau Z ultra 2,5 kg/ha, Fungohem SC 0,1,5–0,3%, Everest 0,3–0,4% ili drugi

U zasadima gde je sproveden tretman preparatima na bazi bakra prošle nedelje, a u međuvremenu je došlo do pojave nove zelene mase, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi aktivne materije maknozeb (Mankogal 80, Mankogal ekstra, Dithane M 45)  0,2-0,25%.

 

 

 

 

Prilikom primene pesticida treba preduzeti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača. Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti pravilno, u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi i u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom. U periodu cvetanja voća je zabranjena primena insekticida!

Ostavite komentar