Završen tvining projekta u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju danas zvanično završava tvining projekat „Jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“ koji je finansiran od strane Evropske unije.

Tvining je instrument institucionalne saradnje Evropske unije između javnih uprava država članica EU i zemalja korisnica / partnera sa ciljem pružanja podrške za prenošenje, implementaciju i sprovođenje zakonodavstva EU (pravna tekovina Evropske unije).

Cilj projekta je bio da se kroz rad sa ekspertima, obuke i primenu najbolje prakse zemalja Evropske unije (Italije, Francuske i Austrije) unapredi znanje zaposlenih u ministarstvu za kreiranje i sprovođenje agrarne politike u oblastima organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Tokom implementacije projekta, izrađen je zakonodavni okvir u oblasti šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organske proizvodnje u skladu sa acquis communautaire EU. Tokom projekta pripremljeni su nacrti Zakona o organskoj proizvodnji i Zakona o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode i prateći pravilnici, kao i specifikacije tri proizvoda sa zaštićenim oznakama geografskog porekla na nacionalnom nivou, za registaciju na nivou EU.

Uz rad sa ekspertima iz zemalja EU korisnici projekta su imali priliku  da učestvuju u organizovanim treninzima, obukama i radionicama, kao i da direktno sarađuju sa kolegama iz javnih institucija širom EU.

U okviru tvining projekta, u cilju promocije proizvoda sa oznakama geografskog porekla, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo dva kataloga to: „Autentična Srbija“, o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom i „Vinsko blago Srbije“ o vinima sa zaštićenom oznakom geografskog porekla. Takođe, izrađene su brošure o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode i o organskoj proizvodnji.

Projektom je pružena direktna podrška srpskoj administraciji kako bi efikasno realizovala pretpristupne pregovore koji su usmereni ka članstvu u EU vezano za oblast organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Ostavite komentar