Zdravstveno stanje uljane repice

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno izveštajne službe zaštite bilja Kikinda, usevi uljane repice nalaze se u fenofazi razvoja listova; devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom biljaka, na listovima, registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam).

Prisustvo simptoma je registrovano na starijim listovima na do 20% biljaka. U okviru pega uočavaju se sitne crne tačkice koji predstavljaju piknide gljive, odnosno plodonosna tela gljive. U okviru piknida se formiraju piknospore koje služe za dalje zaražavanje i širenje patogena.

 Simptomi su registrovani samo na starijim listovima uljane repice koji su požuteli. Međutim, simptomi se mogu javiti i na korenu, korenovom vratu, stablu i kasnije na mahunama. Sa lišća se infekcija širi na gornje delove biljaka.

Na parcelama je takođe pored prisustva simptoma pomenutog patogena, uočena i aktivnost poljskih glodara.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se ustanovi prisustvo preko 10 aktivnih rupa po hektaru, preporuka je da se izvrši njihovo suzbijanje primenom rodenticida.

Za suzbijanje se koriste  gotovi mamci  i nakon postavljanja mamaka u rupe, potrebno je rupe obavezno zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači na parceli.

Na terenu Sente usevi uljane repice se nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). U zavisnosti od parcele simptomi su prisutni na 10 do 40% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim  listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju piknidi.

Ovaj patogen napada usev već u jesenjem periodu kada se simptomi ispoljavaju na lišću. U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, patogen se može proširiti i na stablo i prouzrokovati rak stabljike. Ova fitopatogena gljiva može da umanji prinos i do 50%. Utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće  vreme ukoliko bude bilo potrebe za suzbijanje ovog patogena.

Prisustvo štetočina još nije registrovano, ali za par dana sa sunčanim periodima i višom temperaturom se očekuje izlazak repičinih pipa.

U regionu Bačke Topole usevi uljane repice nalaze se u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19). Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice na do 35% pregledanih biljaka.

Simptomi u vidu pega prljavo bele boje, okruglog do nepravilnog oblika, u okviru kojih se zapažaju  sitna crna telašca gljive – piknidi, trenutno se uočavaju  na najstarijem lišću. Piknospore koje se formiraju u okviru  piknida, kišnim kapima se raznose unutar useva i doprinose širenju bolesti. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj, simptomi se mogu javiti na korenu, korenovom vratu,stabljici (u osnovi stabljike ili na mestu gde je list pričvršće za stabljiku) i mahunama.

Ostavite komentar