Zrenjanin: Prisustvo viline kosice u usevima povrća

 

Redovnim obilaskom terena koji obavlja RC Zrenjanin registrovano je prisustvo viline kosice i značajnije štete u usevima mrkve i paštrnaka.

Vilina kosica je parazitna cvetnica, koja iz godine u godinu pravi velike štete pre svega u višegodišnjim leguminozama, ali se javlja i u šećernoj repi, kao i u raznim povrtarskim usevima. Kao parazit direktno uzima vodu i sintetisane organske materije od biljke domaćina i nakon određenog vremena parazitiranja na njemu potpuno ga iscrpljuje.

Pored poljoprivrednog zemljišta njeno prisustvo je registrovano i na nepoljoprivrednim površinama, pored poljskih puteva, u kanalima, oko objekata i sl.

 

Razmnožava se uglavnom semenom, ali može i vegetativno, fragmentacijom, odnosno kidanjem delova stabljike. Seme viline kosice se širi pomoću vetra, oruđa, setvom semena koja nisu očišćena od primesa semena viline kosice, supstratima, rasadom itd.

Svojim štetnim delovanjem na gajene biljke, vilina kosica može izazvati razne morfološke, anatomske i fiziološke promene. Na gajenim biljkama dolazi do slabljenja vitalnosti, a samim tim i produktivnosti biljaka. Parazitirane biljke se, usled dugotrajne izloženosti, osuše i propadaju.

Najvažniji način suzbijanja viline kosice je upotreba deklarisanog semena, a ukoliko se vilina kosica pojavila u usevu, ne treba dozvoliti da formira seme, jer je tada znatno teže suzbiti.

Takođe, neophodno je njeno uništavanje i na neobrađenim površinama, putevima, krajevima parcela i to mehaničkim uklanjanjem, spaljivanjem, košenjem ili upotrebom totalnih herbicida.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

Ostavite komentar