Aktuelna zaštita biljne proizvodnje od štetnih organizama

 

Visoke temperature vazduha i najavljene padavine uzrokuju pojavu štetnih organizama u biljnoj proizvodnji.

Ratarima i voćarima predstoji predstoji blagovremana zaštita useva i voćnjaka.

 

ČITAJTE I: Zaštita jabuke od čađave pegavosti

 

U usevima strnih žita se preporučuje zaštita od prouzrokovača bolesti, pogotovo useva ječma kao i useva pšenice iz ranijih rokova setve koji su u fazi prvog kolenca.

U usevima uljane repice ukoliko se registruje 0,8-1 odrasla jedinka repičinog sjajnika po terminalnoj cvasti, preporučuje se primena registrovanog insekticida.

Kod koštičavog voća koje je u fazi cvetanja se pred najavljene padavine preporučuje zaštita od prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (monilioza).

Kod jabučastog voća se pred najavljene padavine preporučuje zaštita od prouzrkovača čađave krastavosti nekim od registrovanih preparata na bazi bakra.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

U zasadima leske se u cilju sprečavanja infekcija fitopatogenim bakterijama preporučuje pred najavljene padavina primena bakarnih preparata.

U ovom periodu treba posebnu pažnju posvetiti zaštiti pčela i drugih oprašivača.

 

Izvor: PIS