APV: Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda i svinja 150 miliona dinara

 

Poktajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2023. godini.

 

1.Cilj i predmet konkursa   

Cilj konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2023. godini. U Sektoru mleko je neophodno izvršiti poboljšanje kvaliteta mleka i rasnog sastava stočnog fonda. U Sektoru meso neophodno je poboljšanje kvaliteta mesa, rasnog sastava stočnog fonda.

 

ČITAJTE I: APV: Za podizanje konkurentnosti u pčelarstvu 5 miliona dinara

 

 

 

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda (junica mlečnih i kombinovanih rasa) i svinja  (nazimica).

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu i to za jednu vrstu životinja.

2.Visina i namena podsticajnih sredstava  

Za realizaciju ovog Konkursa predviđen je ukupan iznos do 150.000.000,00 dinara.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za nabavku kvalitenih priplodnih grla po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu:

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za nabavku:

  • kvalitetnih priplodnih grla goveda- junica je do 2.000.000,00 dinara bez PDV-a
  • kvalitetnih priplodnih grla svinja- nazimica je do 1.000.000,00 dinara bez PDV-a

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za nabavku:

  • kvalitetnih priplodnih grla goveda – junica iznosi 100.000, 00 dinara bez PDV-a
  • kvalitetnih priplodnih grla svinja-nazimica iznosi 100.000, 00 dinara bez PDV-a

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV) za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda – junica i za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja – nazimica i to:

do 70 % ukupno prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – junica

-do 50 % ukupno prihvatljivih troškova investicije bez PDV –a, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla – nazimica

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2023. godine.

3.Korisnici sredstava

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu i u momentu podnošenja prijave imaju minimalno 3, a maksimalno 50 grla muznih krava, odnosno u momentu podnošenja zahteva imaju minimalno 5, a maksimalno 100 priplodnih krmača, i to:

1.fizičko lice:

  • nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

2.pravno lice:

  • privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
  • zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
  • složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

  1. Vremenski okvir konkursa

Konkurs je otvoren do 18.04.2023. godine.

Izvor: Pokrajinski seretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Foto: Pixabay i Agroportal.rs