APV: Sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeljuje 242.000.000 dinara bespovratnih sredstava, a na osnovu raspisanog Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2022. godini.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

 

ČITAJTE I: Za vojvođanske pčelare 30 miliona dinara bespovratnih sredstava

 

 

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2022. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije:

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

1.Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;

2.Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;

3.Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;

4.Nabavka opreme za drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;

5.Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;

6.Mašine za sadnju;

U Sektoru ostali usevi:

7.Mašine za dopunsku obradu zemljišta;

8.Mašine za đubrenje zemljišta (rasturivač mineralnog đubriva);

9.Mašine za setvu;

10.Mašine za transport (prikolice);

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i ostali usevi:

11.Mašine za zaštitu bilja (11.1. Atomizer; 11.2. Prskalica; 11.3. Dron).

Za podtačke 1., 2., 5. i 11. (11.1. Atomizer) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara.

Za podtačku 3. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara, odnosno do 880.000,00 dinara.

Za podtačke 4., 6., 7., 9., 10. i 11. (11.2 Prskalice; 11.3 Dron) maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara.

Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 400.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 440.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.fizičko lice:

­nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

­preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:

­privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

­zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

­složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

1.Sektor voće,

2.Sektor grožđe,

3.Sektor povrće (uključujući pečurke),

4.Sektor cveće,

5.Sektor ostalih useva.

Konkurs je otvoren do 18.02.2022. godine.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU VOĆE, GROŽĐE, POVRĆE (UKLjUČUJUĆI PEČURKE), CVEĆE I OSTALI USEVI U AP VOJVODINI U 2022. GODINI ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487- 4419; od 12 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 Priredila: J. Bajšanski

 

 

Ostavite komentar