APV: Sufinansiranje nabavke mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnji

 

U toku je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarnih biljnih kultura  koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke: mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja; konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru i opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali  usevi.

 

 

ČITAJTE I: AP Vojvodina sufinansira preradu sa 95 miliona dinara

 

 

 

Visina bespovratnih sredstava       

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 392.000.000,00 dinara za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.100.000,00  dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.310.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za nabavku opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali  usevi.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za investicije u sektoru voće, grožđe i povrće iznosi 100.000,00 dinara, a u sektoru ostali usevi iznosi 300.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja

Sektor voće, grožđe, hmelj

 1. Nabavka opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada
 2. Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada
 3. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta
 4. Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza
 5. Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 6. Mašine za zaštitu bilja
 7. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva

Podnosilac prijave za Aktivnost 1. može podneti samo jednu prijavu i to za nabavku:

-opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada, za podizanje/nabavku žičanih ograda oko višegodišnjih zasada, nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“, može da aplicira za više investicija;

-mašina i mehanizacije može da aplicira samo  za jednu investiciju.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Sektor povrće, cveće – proizvodnja u zaštićenom prostoru

 1. Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju
 2. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva

Podnosilac prijave za Aktivnost 2. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za nabavku opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali  usevi

Sektor voće, grožđe, povrće

 1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda
 2. Nabavka opreme – linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda
 3. Nabavka opreme – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa)

Sektor povrće

 1. Mašine za sadnju
 2. Mašine za zaštitu bilja

Sektor ostali usevi

 1. Mašine za primarnu obradu zemljišta
 2. Mašine za dopunsku obradu zemljišta
 3. Mašine za đubrenje zemljišta
 4. Mašine za setvu
 5. Mašine za zaštitu bilja
 6. Mašine za transport
 7. Nabavka ostale opreme

Podnosilac prijave za Aktivnost 3. može podneti samo jednu prijavu i to samo za jednu investiciju.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Korisnici

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.fizičko lice:

­-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

­-preduzetnik nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:

-­privredno društvo nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

-­zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

­-složena zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs je otvoren do 05.04.2024. godine.

TEKST I PRAVILNIK KONKURSA, OBRAZAC PRIJAVE I POTREBNE IZJAVE MOŽETE PREUZETI OVDE.

Priredio: Agroportal.rs