APV: Za navodnjavanje 370 miliona dinara

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2024. godini

 

Cilj i predmet konkursa

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

 

 

ČITAJTE I: Raspisan javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla

 

 

 

U cilju udruživanja poljoprivrednih gazdinstava, bolje iskorišćenosti izgrađenih sistema za navodnjavanje u AP Vojvodini i zalivanja velikih površina upotrebom samohodnih automatskih širokozahvatnih uređaja za zalivanje, predviđena je mogućnost da više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za realizaciju investicije u sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear”, zajednički podnesu jednu prijavu, kojom se određuje poljoprivredno gazdinstvo – nosilac zajedničkog ulaganja.

 1. Foto: Pixabay

   

  Visina podsticajnih sredstava

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 370.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara odnosno 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara, ili veća od tog iznosa.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Foto; Pixabay

Način dodele podsticajnih sredstava

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničke zadruge, fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije)..

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje (jedan sektor proizvodnje). Jedna prijava može da obuhvati više investicija u okviru jedne vrste proizvodnje.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA. NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2024. godine.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Ko ima pravo na podsticaje

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice:
 •   nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • ­  preduzetnik registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
 1. pravno lice:
 • privredno društvo registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
 • zemljoradnička zadruga registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
 • složena zadruga registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
 1. nosilac zajedničkog ulaganja:
 • ­ fizičko lice nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik ili pravno lice ovlašćeno od strane dva ili više fizičkih lica, preduzetnika ili pravnih lica registrovanoh poljoprivrednih gazdinstava u postupku realizacije zajedničkog ulaganja.
 1. verske zajednice,crkve i manastire

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

 1. Sektor voće,
 2. Sektor povrće,
 3. Sektor vinove loze,
 4. Sektor cveće,
 5. Sektor ostalih useva.

Konkurs je otvoren do 24.05.2024. godine.

CEO TEKST KONKURSA I PRATEĆU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE.