U fazi cvetanja voća zabranjena primena insekticida

 

Treba podsetiti voćare, bilo da se voćarstvom bave za sopstvene potrebe ili su u pitanju zasadi intenzivne proizvodnje, da je primena insekticida u fazi cvetanja strogo zabranjena.

Prema zvaničnoj regulativi:

„Zabranjeno je prskanje biljaka tokom cvetanja NEREGISTRIOVANIM sredstvima“.

 

ČITAJTE I: Zaštita maline, kupine i borovnice

 

 

Faza cvetanja je najosetljivija faza u kojoj može doći do ostvarivanja infekcije koštičavog voća prouzrokovačem sušenja cvetova i rodnih grančica (Monilia laxa) i kada je preventivni tretman fungicidima neophodan. I upravo zbog neophodnoti tretmana posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti pčela i drugih polinatora, jer kako se približava cvetanje tako počinje da raste opravdan strah pčelara od pomora pčela.

Insekticidi su apsolutno zabranjeni tokom cvetanja. U fazi cvetanja postoje fungicidi koji su registrovani i bezbedni za primenu, ali svakako se njihova primena preporučuje u ranim jutarnjim ili popodnevnim satima kada je aktivnost pčela svedena na minimum.

Pomor pčela zbog upotrebe pesticida dovodi do štete u proizvodnji meda, ali i voćarstvu. Pčele su insekti od izuzetno velikog značaja za poljoprivrednu proizvodnju jer utiču na prinose i bolji kvalitet i voćarskih i ratraskih kultura. Iako je korist od pčela u proizvodnji hrane od velikog značaja, nisu retki pomori pčela, kako u svetu tako i kod nas. Osećaj straha i neizvesnosti pčelara ne odnosi se samo na cvetanje voća, već i na cvetanje ratarskih kultura, uljane repice, suncokreta, semenske lucerke. Do ovog straha nije došlo slučajno. Najveće štete i najveći pomori pčela dešavaju se baš u periodu oko cvetanja biljaka. Često uzrok tome je ljudska greška odnosno neadekvatna primena pesticida. Uzroci pojave gubitaka pčelinjih društava mogu biti različiti i mogu delovati pojedinačno ili udruženo. Jedan od razloga može biti izloženost pesticidima kada dolazi do akutnog trovanja, ili do hroničnog trovanja kada su pčele izložene ostacima pesticida na biljkama ili u polenu unetom u košnice.

Do trovanja pčela usled izložensti pesticidima može doći na nekoliko načina:

-primenom insekticida u cvetanju kultura koje se oprašuju pčelama

-primenom insekticida u zasadima u kojima su prisuti cvetajući korovi moje pčele posećuju

-zanošenjem (driftom) insekticida na susedneuseve ili korove koji su u fazi cvetanja

Važno je da poljoprivredni proizvođači budu svesni prisutva pčela u svom okruženju, da sredstva za zaštitu bilja koriste pravilno u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi svakog proizvoda koje je naveo proizvođač i u skladu sa pravilima dobre prouzvodne prakse u zaštiti bilja.

Preporuke voćarima koje treba poštovati u cilju sprečavanja trovanja pčela pesticidima:

* primena insekticida tokom vegetacije mora biti u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi

* ukoliko u zasadu u kome se planira primena insekticida ima cvetajućih korova, neophodno je njihovo uništavanje

* Pesticide primenjivati u jutarnjim ili večernjim satima kada je aktivnost pčela smanjena

* Pesticide primenjivati kada je tiho i bez vetra kako bi se sprečilo zanošenje na susedne parcele ili useve koji cvetaju.

* Pesticide ne primenjivati ukoliko su najavljene niske temperture ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida ostaju duži vremenski period toksični za pčele.

* PRE PRIMENE INSEKTICIDA TREBA OBAVESTITI PČELARE JER SE MOŽE DESITI DA SE U BLIZINI PARCELE KOJA SE TRETIRA A KOJA NIJE U FAZAMA CVETANjA NALAZE KOŠNICE I DRUGI USEVI KOJI CVETAJU.

PREPORUKE PČELARIMA:

-Sarađujte sa poljoprivrednim proizvođačima (voćarima i ratarima).

-Obeležite svoje pčelinjake i postavite tablu sa svojom adresom i brojem telefona.

– Upoznajte se sa delovanjem sredstava za zaštitu bilja na pčele.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Za dodatne informacije i pomoć oko zaštite obratiti se nadležnoj Poljoprivrednoj stručnoj službi koja pokriva okrug na kojoj se zasadi nalaze i posetiti sajt Prognozno izveštajne službe-www.pisvojvodina.com

Slađana Gavrilović, savetodavac za zaštitu bilja, PSSS Valjevo

Foto: Pixabay

Ostavite komentar