Azijska voćna mušica najviše ugrožava trešnje i jagode

 

Na lovnim klopkama za monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) tokom maja meseca registruju se ulovi ove štetočine u sledećim zasadima: trešnja, breskva, jagoda, vinova loza, malina, jabuka.

Biljne vrste na kojima se hrani ova voćna mušica u opasnosti su i najosetljivije u vreme zrenja. U ovom momentu, rizik od nastanka šteta postoji u zasadima trešanja sa ranim sortimentom (Burlat, Early star, New star, Lionska rana i dr.) gde je u toku sazrevanje plodova i u zasadima jagoda na otvorenom polju gde je u toku sazrevanje plodova i berba.

 

 

ČITAJTE I: Zaštita trešnje i vinove loze

 

 

 

Uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja (česte padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha, srednje dnevne temperature vazduha 15-20 stepeni) izuzetno pogoduju razvoju pomenute štetočine.

Zbog čestih padavina u proteklom periodu, deo plodova jagoda je zahvatila trulež i sada se ti plodovi odbacuju (ali ostavljaju između redova) i mogu predstavljati idealnu podlogu za dalje razmnožavanje azijske voćne mušice i naglo podizanje populacije.

Proizvođačima jagoda se preporučuju sledeće mere sa ciljem sprečavanja nastanka šteta od azijske voćne mušice:

– Uništavanje prezrelih plodova (predlaže se njihovo sakupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana, čime se sprečava dalji razvoj štetočine)

– Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele

Primena registrovanih insekticida, uz obavezno poštovanje karence:

 

Preparat                                Aktivna materija         Količina primene                      Karenca

Plures                                      deltametrin                 500-700 ml/ha                          3 dana

Laser 240 SC                             Spinosad                     0,3 l/ha                                  1 dan

 

U zasadima trešanja nema registrovanih insekticida za suzbijanje azijske voćne mušice ali se može primeniti preparat Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha, sa karencom od 7 dana.

O svim raspoloživim merama kontrole azijske voćne mušice po regionima možete pogledati na sledećim linkovima: link za jagodu, link za trešnju.

Još jednom naglašavamo da je obaveza proizvođača poštovanje karence, odnosno vremena koje mora da protekne od momenta primene pesticida do berbe!

 

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja