Da li je obračun doprinosa za poljoprivrednike nerešiva trilema!?

 

Poreska uprava obračunala je doprinos za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2024. godinu, kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

Navedena rešenja, Poreska uprava je predala pošti 12. aprila tekuće godine.

 

ČITAJTE I: Od 1. maja veće akcize za gorivo

 

 

Kako je objavljeno na sajtu Poreske uprave, najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2024. godinu, u iznosu od 40.143,00 dinara (za jednog osiguranika) utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 40.143,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 481.716,00 dinara.

Foto: Pixabay

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u iznosu:

– za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%

– za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%.

Utvrđen godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2024. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

Foto: Agroportal.rs

Prof. dr Miladin M. Ševarlić, redovni profesor u penziji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i predsednik Uprvnog odbora Društva srpskih domaćina, izveo je računicu na osnovu maloprodajne cene pšenice.

-Poljoprivrednicima je utvrđena godišnja obaveza od 115.611,84 dinara za penzijsko i invalidsko osiguranje i 49.615,75 dinara za zdravstveno osiguranje, odnosno ukupno godišnje 165.228,59 dinara. To je protivvrednost 8.696,24 kg pšenice po sadašnjoj maloprodajnoj ceni ili UKUPNA VREDNOST PROIZVEDENE PŠENICE sa DVA HEKTARA, objašnjava Ševarlić.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

On postavlja pitanje kako će tolike troškove moći da izmire stotine hiljada porodičnih gazdinstava čiji je posed manji od te površine ili sa čak petostruko većom površinom.

-Ovo pitanje se nameće kada se u obzir uzme činjenica da dobit u proizvodnji pšenice ne postoji – posebno na malim gazdinstvima sa usitenjenim i nepristupačnim parcelama, kaže naš sagovornik.

Ševarlić zaključuje: Vrednost – Troškovi proizvodnje = MINUS. Ukupna računica predstavlja NEREŠIVU TRILEMU!!!  

Piše: Jasna Bajšanski