Danas počinje podnošenje zahteva Upravi za agrarna plaćanja

Uredbom o raspodeli podsticaja za 2021. godinu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredelilo je 3.500.000.000 dinara za podsticaje za tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi i tov svinj, kao i 600.000.000 dinara za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.

Zahtevi se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja u periodu od 01. februara do 31. jula tekuće kalendarske godine, za sva grla koja su predata ovlašćenoj klanici ili su izvezena u periodu od 01.07.2020. godine i koja će biti predata zaključno sa 30. junom 2021. godine. U 2021. godini iznosi po grlu nisu menjani i iznose 15.000 dinara po grlu za tovnu junad, 2.000 dinara za tovnu jagnjad i 1.000 dinara za tovne svinje. Zahtevi se podnose najviše tri puta za svaku vrstu tovnh grla, a za najmanje 3 grla tovnih junadi, 10 grla jagnjadi i 10 grla tovnih svinja.

Danas počinje podnošenje zahteva za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov i traje do 31. jula 2021. godine.

Zahtevi se podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Pravo na podsticaje mogu ostvariti:

– fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

– preduzetnik

– pravno lice

Podsticaji se mogu ostvariti za najmanje dve oteljene krave koje su se otelile u periodu od 1. jula 2020. do 30. juna 2021. godine.

Što se tiče Pravilnika za krave koje daju telad za tov pravo na podsticaje imaju krave oteljene u periodu od 01. jula 2020. godine do 30. juna 2021 godine..

Treba napomenuti da pravo na korišćenje ovih podsticaja imaju sve krave koje nisu u matičnom zapatu i ne koriste podsticaje po Praviniku za genetsko unapređenje stočarstva u iznosu od 25.000 dinara po jednom grlu. Takođe, gazdinstva koja imaju manje od tri grla u matičnom zapatu i ne mogu koristiti sredstva za genetsko unapređenje stočarstva mogu podneti zahteve za korišćenje ovih sredstava.

Ukoliko gazdisntvo planira da proda telad od krava za koje planira da podnese zahtev, bitno je da sačuva potvrdu o obeležavanju teladi ili kopiju pasoša za telad, kako bi prilikom podnošenja zahteva mogao da prijavi tačne podatke (broj krave, broj teleta, datum rođenja teleta).

Još jedna veoma važna napomena je da se zahtevi podnose samo jednom za sve krave, i da proizvođači koji na svom gazdinstvu imaju krave koje će se oteliti do 30. juna 2021. godine, sačekaju sa podnošenjem zahteva i do 31. jula 2021. godine podnesu jedan zahtev za sva grla koja ispunjavaju uslov po ovom pravilniku.

Po jednom grlu podsticajna sredstva u 2021. godini su 20.000 dinara.

Savet proizvođačima je da pre podnošenja zahteva provere u Upravi za Trezor da li su prilikom registracije gazdinstva ili obnove registracije u prethodnim godinama prijavili veterinarski broj gazdinstva (HID) i na njemu brojno stanje goveda, jer je to jedan od uslova za korišćenje ovih podsticajnih sredstava.

Foto: Pixabay

Ostavite komentar