Expoonline 2020: Za subvencije i investicije 90 odsto republičkog agrarnog budžeta

„Poljoprivreda u 2021. – podsticaji za perspektivu“ naziv je konferencije koju je organizovao Novosadski sajm u sklopu prvog virtuelnog Sajma poljoprivrede Expoonline. Na ovu temu, između ostalih, govorili su i Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Čedomir Božić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Posledice pandemije prouzrokovane virusom Kovid – 19 po celokupno čovečanstvo sagledavaće se i utvrđivati u budućnosti. Senad Mahmutović je tokom online konferencije podsetio da je resorni ministar Branislav Nedimović rekao u maju da je srpska poljoprivreda pokazala visok stepen vitalnosti, a do kraja godine pokazala je i veliku adaptivnost i fleksibilnost.
-Naši građani u to se najbolje mogu uveriti kroz ponudu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na tržištu i kroz njihovu prilično stabilnu cenu. Sve to je zahvaljujući velikom radu i trudu naših poljoprivrednika ali i sistemskih mera podrške Vlade Republike Srbije. Vitalnost, adaptivnost i fleksibilnost naše poljoprivrede potrvđuju i statistički podaci. Republički zavod za statistiku predviđa da će se u tekućoj godini u sektoru poljoprivrede ostvariti rast bruto domaćeg proizvoda u visini od 4,4 odsto u odnosu na 2019., kao godinu bez pandemije. Statistički podaci dalje pokazuju da u prvih 10 meseci ove godine u odnosu na isti period lane imamo rast, doduše neznatan, od 2,3 odsto proizvodnje prehrambenih proizvoda. Kao ilustracija svega ovoga može poslužiti i povećanje proizvodnje pšenice u ovoj godini u odnosu na predhodnu za 17 odsto, kukuruza za devet odsto, soje za čak 15 odsto. Takvi trendovi beleže se i u proizvodnji maline, šljive, višnje i ono što je posebno važno naglasiti u ovo vreme pandemije je da smo mi u prvih 10 meseci 2020. godine ostvarili vrednost izvoza goveđeg mesa na nivou celokupne vrednosti izvoza ove namirnice u predhodnoj godini uz značajno povećanje vrednosti izvoza živih grla, rekao je Senad Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i napomenuo da u ovoj godini pandemije nismo uspeli da ostvarimo planirani rast i dinamiku rasta i razvoja poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Srbiji ali svi podaci pokazuju da nije došlo do pada, a da se poslovalo sa manjim ili većim stepenom dobitka, zarade i isplativosti. To je situacija o kojoj će se računica izvesti naknadno.

Merama podrške prevazilazimo probleme izazvane pandemijom
-Ovakva situacija u poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenom sektoru odraz je niza mera podrške. Preko Uprave za agrarna plaćanja i redovnih mera podrške realizovano je 26,2 milijarde dinara kroz redovne podsticaje, više od 9,4 milijarde kroz mere ruralnog razvoja, 243 miliona dinara kroz posebne podsticaje poljoprivednicima. Takođe, imali smo posebne podsticaje za stočare, pčelare i povrtare. Za te namene izdvojena je 1,1 milijarda dinara. Pored toga, olakšali smo i pristup veoma povoljnim kreditima sa subvencionisanom kamatom. Do sada je bilo više od 13.000 zahteva za ovakve kredite i oni su realizovani u ukupnoj vrednosti od 17 milijardi dinara uz učešće resornog ministarstva od 1,4 milijarde dinara. Obezbedlili smo i 236 miliona dinara za interventni otkup tovnih junadi. Pored ove direktne podrške poljoprivrednim proizvođačima, za sektor preduzetnika i preduzeća u oblasti prerade, preko Fonda za razvoj imali smo veliki broj korisnika sredstava koja čine deo sredstava izdvojenih za pomoć u borbi protiv Kovid-19, kazao je Mahmutović.

Čedomir Božić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo podsetio je da su nas zadesili i drugi i treći talas pandemije sa povećanjem broja zaraženih korona virusom, međutim, to se nije značajno odrazilo na poljoprivrednu proizvodnju u Vojvodini. Prema njegovim rečima povećan je njen obim ali, zbog povećane potražnje, pre svega iz zemalja Severne Afrike i Kine, došlo je i do porasta cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Sem toga, država je omogućila i prodaju na zelenim pijacama u skladu sa propisanim epidemiološkim merama kako bi manji poljoprivredni proizvođači mogli da plasiraju svoje proizvode. Agrar je pokazao stabilnost, pre svega u snabdevanju prehrambene idustrije sirovinama.
-Zbog smanjenja prihoda deo konkursa namenjenih poljoprivredi morao je biti obustavljen. Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo realizovao je konkurse za nabavku opreme i sistema za navodnjavanje, proizvodnju u zatvorenom prostoru, opremanju stočarskih farmi, nabavku opreme za voćarstvo i dr. Na žalost, nije realizovan konkurs namenjen mladim poljoprivrednicima ali za njega su u narednoj godini opredeljena značajna sredstva, rekao je Božić.

Koliko novca čeka poljoprivrednike u 2020. godini?
Budžetom Republike Srbije za 2021. godinu, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredeljeno je gotovo 53 milijarde dinara.
-Od toga, za subvencije i investicije opredeljeno je 90 odsto tih sredstava. Za subvencije je planirano 79 odsto, odnosno 41,9 milijardi dinara od čega će se preko Uprave za agrarna plaćanja realizovati 37,5 milijardi što je 70,7 odsto od uklupnih sredstava resornog ministarstva. Preostali iznos namenjen je za subvencionisanje preko drugih nadležnih uprava, rekao je državni sekretar u resornom ministarstvu, Senad Mahmutović.

On je podsetio na najavu ministra poljoprivrede Baranislava Nedimovića da će se u 2021. godini realizovati veliki projekat sa Svetskom bankom koji je kao vid podrške usmeren ka stočarstvu, voćarstvi i povrtarstvu. Projekat bi podrazumevao da 50 odsto tih sredstava bude grant, 40 odsto bi bilo namenjeno izuzetno povoljnom kreditu, dok je 10 odsto sopstveno učešće. U narednim nedeljama i mesecima poljoprivrednici će biti informisani o čitavoj lepezi ponuđenih mera podrške.
Narednih dana Vlada AP Vojvodine treba da uslovoji plan budžeta za sledeću godinu. U skladu sa očekivanim prihodima u 2021. godini usklađena su i sredstva koja će biti usmerena ka poljoprivrednom sektoru, a koja će biti manja u odnosu na ovogodišnji budžet zbog aktuelne zdravstvene situacije.

-Predviđena je realizacija oko 30 konkursa različitih programa poput uređenja poljoprivrednog zemljišta, zatim sprovođenja poljoprivredne politike u ruralnim područjima i drugih koji su bitni za poljoprivredne proizvođače. Istakao bih da iznos koji se opredeljuje za pomenute konkurse neće biti umanjen u odnosu na 2020. godinu. Budžet za stočarstvo u odnosu na rebalans u ovoj godini je povećan tako da će se sprovoditi mere iz uzgajivačkog programa i opremanja stočarskih farmi. Konkursom namenom mladim poljoprivrednicima biće obuhvaćeni i oni koji su registrovali gazdinstva i u 2020. i u 2021. godini, najavio je Čedomir Božić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Piše: Jasna Bajšanski

Ostavite komentar