Gangrena krompira nanosi velike štete u skladištu

 

Gangrena krompira je bolest koja je rasprostranjena širom sveta. To je bolest koja prouzrokuje štete pre svega uskladištenog krompira, ali se može javiti i na stablu.

Osnovni simptomi su na na krtolama u vidu sitnih ulegnutih tamnih pega koje su nepravilnog oblika. Tkivo ispod pokožice kasnije dobija tamno braon do crne boju i na poprečnom preseku je jasno odvojeno od zdravog dela krtole. Ulegnute pege na krtoli liče na otisak prsta. Ove pege se javljaju na mestu rana, okaca i lenticela. Kasnije pege poprimaju oblik krupnih gangrenoznih rana.

Većina zaraza se dešava u toku vađenja krompira, kada se pokožica krtole oštećuje ili neposredno pred vađenje. Obično kada je vlaga zemljišta velika, gljivica vrši zarazu krtola. Inficirane krtole su naizgled zdrave, dok se ne povrede u transportu ili pri klasiranju ili izlaganju niskim temperaturama oko 4ºC.

Suzbijanje ove bolesti se svodi na korišćenje zdravog sadnog materijala kao i na smanjenje mehaničkih povreda i oštećenja krtola. Prvih desetak dana po vađenju krtola treba ih uskladištiti na 15ºC kako bi zarasle rane. Hemijsko suzbijanje podrazumeva upotrebu sistemičnih fungicida na bazi tiabendazola.

Piše: dipl. ing. Zoran Panajotović, PSSS Pirot

Ostavite komentar