Garancijski fond APV: Usmeriti javni i privatni sektor ka klimatskoj ekonomiji

Direktori Garancijskog fonda AP Vojvodine, Đorđe Raković i mr Nenad Miljuš, zajedno sa direktorom Razvojnog fonda AP Vojvodine, Goranom Savićem boravili su u dvodnevnoj radnoj poseti Garantnom fondu Republike Srpske u Banjaluci. Na zajedničkim sastancima najviše se razgovaralo o pokretanju inicijative za formiranje regionalne poslovne asocijacije.

Ova inicijativa je deo globalnog trenda vodećih korporacija i finansijskih institucija koje udružuju napore i resurse u transformaciji poslovnih aktivnosti i vrednosnih lanaca, između ostalog, i umrežavanjem sa vodećim međunarodnim i regionalnim akterima, finansijskim i regulatornim telima.

Razvojni fond Vojvodine, kao implementacioni partner najveće multilateralne finansijske institucije – Zelenog klimatskog fonda, sa sedištem u Južnoj Koreji, prepoznao je Garancijski fond AP Vojvodine i Garantni fond Republike Srpske kao potencijalne osnivače regionalne poslovne asocijacije, odnosno zajedničke platforme, koja ima za cilj da usmeri javni i privatni sektor ka klimatskoj ekonomiji, u skladu sa međunarodnim smernicama.

Obnova ekonomije posle pandemije, suočavanje sa posledicama klimatskih promena i stvaranje ravnopravnijih i fleksibilnijih društava su prioritet kojem su okrenute i zemlje u našem regionu. Dok vlade pokazuju ambicije za klimatske promene, liderstvo privatnog sektora nikad nije bilo odlučnije u rešavanju ovih međusobno povezanih izazova.

Da bi se ubrzao prelazak na potpunu, objektivnu, fleksibilnu, karbonski neutralnu ekonomiju, zemlje Balkana trebalo bi da udruže svoju politiku i ulaganja u: dekarbonizaciju i digitalizaciju industrijskog sektora, inovacije, obnovljive izvore energije, transport bez ugljenika, građevinske materijale bez ugljenika i izgrađeno okruženje, cirkularnu ekonomiju, regenerativnu poljoprivredu i održivi prehrambeni sistem.

U skladu sa proklamovanim ciljevima, uz podršku Zelenog klimatskog fonda organizuje se Prvi Samit održivosti na u Regionu, od 09.-10. septembar 2021. koji će okupiti vodeće međunarodne i regionalne institucije, regulatorna tela, korporacije i finansijske institucije, čime će se poslovna asocijacija „Western Balkan Green Navigator“ ozvaničiti.

Prvi Samit održivosti na Balkanu je vodeća regionalna inicijativa čiji je cilj upravljanje korporativnim strategijama za klimatske promene kroz međusektorski dijalog, inspirativna partnerstva i klimatski pametne investicije. Samit je idealno mesto za informisanje i uticaj na politiku institucija i ekonomskih tržišta u cilju pronalaženja rešenja za klimatske promene.

Foto: Garancijski fond APV i Pixabay

 

 

 

 

Ostavite komentar