GFV: Konkurs za finansiranje nabavke poljoprivredne opreme i mehanizacije

 

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava, u ovom slučaju, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Konkurs za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme obuhvata veoma široku oblast finansiranja – nabavku kombajna, traktora, drugih samohodnih mašina, zatim priključne poljoprivredne mašine, matično stado, višegodišnje zasade voća i vinograda (sadnice i prateća oprema), opremu iz oblasti proizvodnje i skladištenja žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, voća, povrća, ukrasnog bilja, kao i opremu za mobilne sušare, opremu za navodnjavanje, opremu za zaštitu od elementarnih nepogoda, opremu za stočarsku proizvodnju, opremu za pčelarsku proizvodnju i opremu za podizanje energetski efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

Pravo učešća  na  Konkursu  imaju  privredna  društva  (mikro, mala i  srednja), preduzetnici, zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva, koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Privredna društva (mikro, mala i srednja), zemljoradničke zadruge i preduzetnici:
  • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  • Ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke i Fonda i uslovima koji su navedeni u konkretnom Konkursu.
  • Fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, moraju da ispunjavaju i sledeće minimalne uslove:
  • Prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  • Otvoren namenski tekući račun u poslovnoj banci i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Fond će odobravati Garancije  za kredite odobrene u dinarima ili denominiranim u EUR-ima u skladu sa poslovnom politikom Banke i Fonda, na iznos do 100 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu).

Banka i Fond će odobravati kredite u dinarima ili denominiranim u EUR-ima i izdavati garancije  pod sledećim uslovima:

  • Iznos kredita za poljoprivrednu mehanizaciju i opremu: od minimalno 000,00 EUR i maksimalno 150.000,00 EUR u dinarskoj  protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
  • Iznos kredita za proširenje matičnog stada: do 000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
  • Iznos kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i oprema): do 000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
  • Nominalna kamatna stopa: u dogovoru sa poslovnom Bankom;

Grejs period kod kredita za proširenje matičnog stada: do 12 meseci i isti je uključen u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda).

Grejs period kod kredita za podizanje novih višegodišnjih zasada voća i vinograda (sadnice i oprema): do 24 meseca i isti je uključen u rok otplate kredita (kamata se obračunava i naplaćuje u toku grejs perioda).

Rok otplate kredita: do 10 godina;

Prijavu na Konkurs, neophodnu dokumentaciju i sve dodatne informacije o ovoj konkursnoj liniji mogu se dobiti na zvaničnoj prezentaciji Fonda http://garfond.rs/  ili pozivanjem  broja 021 489 37 00 ili u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11 (Master centar Novosadskog Sajma).

 

Ostavite komentar