Ishrana teladi

 

Mladunče preživara rađa se sa četvorokomornim želucem ali se prvih dana života hrana tj.mleko koristi kao kod monogastričnih životinja. U periodu mlečne ishrane zapremina predželudaca je mala, i bez mikroorganizama.

Prva hrana nakon rođenja teletu treba da bude kolostrum. On sadrži brojna antitela koja štite tele od bolesti.Zbog toga je neophodno da se tele što pre nahrani kolostrumom jer on kako vreme prolazi gubi svoju zaštitnu ulogu. Koncentracija imunoglobulina već nakon 12 časova opada na oko 70% , a 24 časa po teljenju na samo 40-50%.Najveća sposobnost usvajanja imunoglobulina je tokom 24-30 časova nakon rođenja.

 

 

ČITAJTE I: Težak reproduktivni poremećaj kod krava

 

 

 

Sa napajanjem sa kolostrumom treba započeti već 1-2 časa nakon rođenja sa ukupnom količinom  od 5-6 napajanja po 0,5-1,0 kg. Bez obzira što kolostrum gubi svoju zaštitnu ulogu ipak ima značajno veće količine vitamina, soli i masti,  a samim tim i energije od punomsanog mleka. Ishrana kolostrumom može da traje i do 7 dana, a nakon toga može da se pređe na punomasno mleko majke ili na zamenu za mleko.

Foto: Pixabay

Kolostrum ima i ulogu da čisti digestivni trakt od prvog izmeta koji se još zove i mekonijum.

Postoje dva načina ishrane  teladi i to sisanjem i napajanjem. Sisanjem tele može da konzumira i do 10 kg mleka što je svakako skuplji način.

Napajanje je češći način ishrane gde tele dobija dnevno od 6-8 kg mleka i to je poželjno da bude u više hranjenja.

PLAN NAPAJANJA

 

Prvi napoj 2 sata po teljenju 2,0 litre kolostruma
Drugi napoj 12 sati po teljenju Kolostruma 10-15 % težine teleta
Prvi i drugi dan 3 puta po 2 litre kolostruma
Treći i četvrti dan 3 puta dnevno po 2 litre kolostruma

 

Ukoliko se daje zamena za mleko koriste se posude sa cuclom gde oprema mora biti mikrobiološki ispravna, a nivo proteina u mleku treba da bude 22 %. Temperatura takvog mleka treba da bude 39 ˚C. Nakon 7 dana smanjuje se udeo punomasnog mleka, a povećava se zamena za mleko.

Foto: Pixabay

Od prvog dana, a najkasnije do četvrtog,  teletu se daje starter smeša koncentrata sa 19-21 % proteina.

Pristup vodi takođe od 4 dana i tele treba da ga konzumira po volji.

Ishrana teladi tečnom hranom ograničava se na 60 dana života teleta.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

Seno, odnosno bilo kakva kabasta hraniva se ne daju dok tele ne bude sposobno da pojede 2,5-3 kg koncentrata dnevno što znači da se kapacitet buraga razvio dovoljno da može da vari kabastu hranu.Vrlo je bitan prelazak sa tečne ishrane na čvrstu koncentrovanu hranu bogatu skrobom i time se ubrza razvoj buraga i pripremi digestivni trakt za obroke koje u sebi imaju viši procenat celuloze.

Vrlo često u ovom uzrastu kod teladi se javlja dijareja (proliv). Uzrok tome mogu biti ambijentalni uslovi, izostanak kolostruma, nedostatak vitamina A,D,E i drugi faktori.

Piše: dipl. inž polj. Dejan Obadović, savetodavac za