Jabuke su u izuzetno osetljivoj fazi i treba ih zaštiti

 

Pred nama je kritički period u zaštiti jabuke od najznačajnijih bolesti – čađave pegavosti lista i krastavosti plodova i od najznačajnijih štetočina – jabukinog smotavca!

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke

U delu sezone za nama nije bilo mnogo padavina i pseudotecije su se slabo praznile, a dozrelosti su izuzetno visoke.

 

 

ČITAJTE I; Zasadi i usevi ugroženi od zelene i braon mramoraste stenice

 

 

To znači da se sa prvim sledećim padavinama (koje su najavljene od srede/četvrtka) očekuje intenzivno oslobađanje askospora.

Sa porastom temperature i višednevnim kišnim periodom očekuje se ostvarenje uslova za infekcije.

Jabuke su u izuzetno osetljivoj fazi razvoja.

Sve ovo ukazuje na kritičan momenat u zaštiti jabuke, te se preporučuje kombinacija kontaktnih i sistemskih fungicida na bazi aktivnih materija:

  • KAPTAN ILI DITIANON ILI METIRAM + DIFENOKONAZOL.

Sa ovom kombinacijom će se delovati i na pepelnicu jabuke.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

Jabukin smotavac

Jabukin smotavac je u fazi polaganja jaja, a negde već i piljenja gusenica prve generacije.

Ne može se dati generalna preporuka za celu zemlju, već treba pratiti regionalne preporuke.

Gde je počelo polaganje jaja, predlaže se primena insekticida na bazi PIRIPROKSIFENA, a tamo gde je otpočelo piljenje gusenica, primena insekticida na bazi HLORANTRANILIPROLA. Ako se registruje i jak napad lisnih vaših, onda je preporuka primena insekticida na bazi ACETAMIPRIDA.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja