Jagodina: Kovrdžavost lista breskve

Na području delovanja RC Jagodina zasadi breskve  i nektarine se zavisno od sortimenta i lokaliteta nalaze u početnim fazama  razvoja ploda (BBCH 71-72). Vizuelnim pregledima pojedinih zasada na ovom području registrovani su simptomi infekcije gljivom prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve – Taphrina deformans. Simptomi kovrdžavosti su registrovani  na pojedinačnim stablima, na okućnicama i u zasadima gde nije sprovedena adekvatna i blagovremena zaštita fungicidima. Gljiva Taphrina deformans prvenstveno napada breskvu i nektarinu a sporadično se može javiti kod kajsije. Javlja se na svim zeljastim delovima biljke: lišću, mladarima, cvetu i plodu. Najizraženiji simptomi se javljaju na lišću. Na mestu zaraze, javlja se proliferacija biljnog tkiva,lišće zadebljava, deformiše se, postaje kruto, puca, javljaju se klobuci, lišće se kovrdža, poprima crveno-ljubičastu boju, gubi hlorofil a time i funkciju i lagano odumire. Ovaj patogen ne dovodi do direktnog propadanja stabala, ali lišće koje je zaraženo u toku leta opada, biljka stvara novo lišće i na taj način biljka se dodatno iscrpljuje, iznuruje i brže stari. Takva oslabljena stabla postaju osetljiva na izmrzavanje i podložna su napadu drugih patogena i štetočina.  Uspešna zaštita od ovog patogena je primena preventivnih fungicida u proleće, u fazi od bubrenja do faze otvaranja pupoljaka pred najavu povoljnih uslova za ostavrenje infekcije. U onim zasadima gde su uočeni simtomi kovrdžavosti, proizvođačima se preporučuju sledeće mere: proređivanje plodova da bi se stabla što manje iscrpljivala, dodatno đubrenje kako bi pomogli biljkama u formiranju novog lišća i po mogućnosti navodnjavanje.

Ostavite komentar