Javni poziv za učešće na seminaru „Gajenje lekovitog i začinskog bilja“ i „Prerada lekovitog i začinskog bilja“

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuju niz seminara u okviru projekta „Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljorivrednu praksu zasnovanu na inovacijama – AGRINNO 2“ pod nazivom Gajenje lekovitog i začinskog bilja“ i „Prerada lekovitog i začinskog bilja“. Projekat se sufinansira od strane Evropske Unije i deo je prekogranične saradnje Srbije i Mađarske. Seminari će biti održani u periodu od maja do oktobra 2021. godine, u Somboru, Vršcu i Futogu.

Učešće na seminarima je besplatno.

U projektu učestviju dva poljoprivredna inkubatora osnovana u Futogu i Vršcu i novoosnovani poljoprivredni inkubator u Somboru. Uloga ovih inkubatora je savetodavna i edukativna čime će se omogućiti poljoprivrednim školama da usvoje nove inovativne tehnologije u sklopu proizvodnje lekovitog i začinskog bilja. Cilj seminara je upravo edukacija učesnika od strane stručnih lica zaposlenih u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo.

Poziv je upućen svim zainteresovanim licima koja bi želela da se bave poljoprivredom ili se već bave poljoprivredom a želela bi da unaprede svoje znanje.

Cilj seminara

U okviru seminara predviđena je edukacija učesnika od strane naučnika i stručnjaka sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo o inovativnom pristupu agro-preduzetništvu i edukovanje stanovništva u ruralnim sredinama radi optimalnog iskorišćenja obradivog zemljišta u njihovim okućnicama. Kroz prikaz i edukativno predavanje o potencijalu lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja za primenu u različitim oblastima, osnovama gajenja i prerade, izrade različitih proizvoda (čajevi, začini, tradicionalni proizvodi sa dodatom vrednošću), učesnici radionica će imati priliku da steknu znanja i veštine neophodne za razvoj i održivost jednog poljoprivrednog gazdinstva opredeljenog za ovaj vid ratarenja, ali i otkrivanje novih mogućnosti u oblasti agroturizma.

Uslovi javnog poziva

Osnovni uslov za učešće na seminaru je da su podnosioci prijave punoletni državljani Republike Srbije, kao i da imaju mesto prebivališta na teritoriji AP Vojvodine.

Podnošenje prijave

Prijave se mogu podneti do 07. maja 2021. godine u 15.00 časova.

Prijavu je potrebno dostaviti na sledeće mejl adrese:

tijanabozanic7@gmail.com (za prostor Zapadne Bačke),

poljoskoekonomija@gmail.com (za prostor Južne Bačke)

imstanic@gmail.com (za prostor Banata).

Teme koje će biti obrađene u okviru seminara:

-Predstavljanje projekta AGRINNO 2

-Upoznavanje sa lekovitim, aromatičnim i začinskim biljkama

-Osnovi tehnologije gajenja lekovitih biljaka (beli i crni slez, bosiljak, ehinacea, matičnjak, miloduh, morač, muskatna žalfija, neven, žalfija, nana, kamilica)

-Prerada lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka

-Čuvanje lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka

-Proizvodi sa lekovitim, aromatičnim i začinskim biljem

-Ispitivanje kvaliteta lekovitih, aromatičnih i začinskih biljaka

-Lekovito bilje i seoski turizam

Ostavite komentar