Kompozitne armature novi su materijal za savremene poljoprivredne proizvodnje

Ostvarivanje profita u poljoprivrednoj proizvodnji podrazumeva njeno osvaremenjavanje primenom novih naučnih dostignuća i smanjenjem troškova proizvodnje. Tome treba dodati i činjenicu da hrana mora biri zdravstveno bezbedna, a životna sredina maksimalno očuvana. I dok se poljoprivrednici s jedne strane bore da to postignu, proizvođači repromaterijala i opreme vode bitku da im to omoguće osmišljavajući nove materijale. Jedan od njih je i kompozitna armatura koja se više od dve decenije upotrebljava u građevinarstvu kao zamena za čelične armature koje se koriste prilikom armiranja betona. Svoju primenu našla je i u poljoprivredi i to kako u izgradnji različitih objekata, tako i na njivi.

– Kompozitne armature napravljene su od rude bazalta i kvarcnog peska, koje su produkti prirode. Ne sprovode struju, ne apsorbuju hladnoću i toplotu i održavaju konstantnu temperaturu. Ona ima jedinstvene karakterisite i kao takva trenutno se proizvodi samo u Rusiji. Sem u građevinarstvu ovaj materijal se koristi i za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje u vidu stubova za vinograde, ograde, konstrukcija za plastenike, pritki na koje se oslanjaju maline i kupine. Veliku prednost u odnosu na druge materijale koji se koriste u ove svrhe ogleda se kod mašinske berbe vinograda, trešnje i višnje. Suština je da se stub od kompozitne armatrue ne lomi jer prilikom mašinske berbe on vibrira, povije se i vraća u prvobitni položaj, objašnjava Radivoje Pavlović, iz firme Zlateks – SRB doo koja zajedno sa Drambeks Internacional Grupa doo distribuira ove proizvode na našem tržištu ali i na evropskim, azijskim i afričkim tržištima.

Kompozitni stub debljine 16 milimetara zamenjuje betonski od 100-120 milimetara koji se koristi u vinogradu, odnosno 20 milimetara čelične rebraste armature, dok onaj od 18 mm zamenjuje čelične od 22 i 24 mm koji se koriste u plastenicima.  Debljina ovih armatura je 3- 32 mm. Osnovne prednosti kompozitne armature ogledaju se u lakoći i čvrstoći materijala od kojeg su napravljene, dugotrajnosti, lakoći rukovanja i manipuisanja.

-Prednost kompozitne armature u odnosu na čelične, pocinkovane i epoksidom plastificirane koje se koriste u građevini ogleda se u jeftinijem transportu i montaži. Ona je 4,5 puta lakša od čelične armature što višestruko pojeftinjuje i olakšava njen transport, skladištenje i rukovanje zalihama. Pri tom zauzima daleko manji prostor u skladištima jer je višestruko lakša po dužnom metru. Izdržava veliki pritisak jer ima od 1.100 do 1.200 megapaskala dok čelična ima 400 do 500, dokazano je prilikom testiranja za dobijanje atesta. Od ovog materijala prave se U, L, I, odnosno svi profili koji su zastupljeni u metalnoj industriji. Pritom oni ne rđaju i nisu zapaljivi, te se koriste u agresivnim sredinama, a otporni su na hlorid-jone, visoke i niske pH vrednosti i širenje bakterija, kaže Pavlović i dodaje da su zbog toga pogodne za izgradnju farmi jer ih ne nagrizaju osoka i stajnjak. Imaju veliku prednost pri održavanje higijene u objektima za čuvanje stoke. Sem toga, kompozitna armatura ne truli, tako da je njen vek trajanja neograničen.

Prema rečima našeg sagovornika finansijske pogodnosti koje sa sobom nosi ovaj proizvod su cena koja je za najmanje 30 odsto niža u odnosu na čeličnu armaturu, niži troškovi transporta, skladištenja i rukovanja zalihama. Na ovaj proizvod distributeri  daju garanciju i ukoliko bi se dogodilo da se stubovi za potrebe poljoprivrede polome usled jakog vetra, ove firme snosiće svu štetu. A da su poljoprivrednici prepoznali prednost i dobra svojstva kompozitne armature potvrđuje i podatak da je jedna velika vinarija sa Fruške gore već postavila 13.000 ovih stubova u svoje vinograde, a veliki kontigent našao je put do kupaca u Makedoniji.

Uskoro će i Srbija dobiti fabriku za proizvodnju kompozitnih armatura koja će biti izgrađena zajedno sa ruskim partnerima.  

Autor: Jasna Bajšanski

Ostavite komentar