Sistem inteligentne distribucije na sejalicama austrijskog proizvođača

Kompanija Pöttinger u svom bogatom asortimanu ima i rešenje na sejalici AEROSEM koje nudi veću pouzdanost u radu. Naime, sistem ulagača na Pöttinger AEROSEM garantuje operativnu pouzdanost i ispunjenje zahteva potrebnih za uspeh. Na prinos pozitivno utiče precizni plasmen semena u setvenu brazdicu. Bez obzira da li je upitanju lako, teško, suvo ili vlažno zemljište optimalni plasman semena sa AEROSEM ima glavni uticaj na rezultate u žetvi. Sekcijska kontrola koja ima mogućnost zatvaranja pojedinih segmenata na sejalici za strnine i drugo sitno seme znači više efikasnosti i fleksibilnosti u radu.

Rad sa virtuelnilm linijama granica parcele i uvratinama omogućava isključenje jednog metra sekcije po komandi. Na primer, mašina radne širine tri metra koja ima 24 setvena ulagača prvo zatvara osam redova po prolasku sejalice do virtulene granice parcele, pa narednih osam i tako redom.

Ova funkcija je sada dostupna zahvaljujući jedinstvenom IDS – sistemu inteligentne distribucije. Osim toga norma semena se podešava na osnovu preostale radne širine.  Sistem donosi značajne prednosti smanjenjem preklapanja kao i dupliranja semena na istoj tački posebno na parcelama nepravilnog oblika.  Za poljoprivrednog proizvođača kontrola sekcija preko širine znači da će imati ujednačen razvoj i konzistentnu populaciju biljaka.

Tri različita sistema ulagača, kako navodi Pöttinger proizvođač ovih sejalica, garantuje plasman semena na tačno određenoj poziciji. Naime, mašina je dostupna sa Suffolk ulagačom, diskosnim Single ili sa dva diskosna ulagača Dual Disc. Ulagač Suffolk je namenjen za setvu u lakim zemljištima sa malom količinom organske materije. Pritisak po ulagaču od 25 kilograma se primenjuje na sejalicama upravo sa Suffolk i Single diskosnim ulagačima. Oba sistema ulagača opciono su opremljena sa valjkom preko kog se podešava i konrtololiše radna dubina i obezbeđuje dodatni pritisak na seme.

Ostavite komentar