Kragujevac: Javni poziv za podsticaje u poljoprivredi za 2022. godinu

 

Grad Kragujevac raspisao je Javni poziv za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji koji je podeljen na deset oblasti, a ukupna sredstva koja su na raspolaganju po pojedinačnom pozivu su od 750.000 do 17 miliona dinara.

Najveći ukupni iznos od 17 miliona dinara je namenjen za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u okviru mere – održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, unapređena primena dobre poljoprivredne prakse (agromeliorativne mere). Podsticajna sredstva se odobravaju u visini od 25% od iznosa troškova sprovođenja agromeliorativnih mera, pri čemu maksimalan iznos po ovom osnovu ne može biti veći od 50.000 dinara po poljoprivrednom gazdinstvu.

 

ČITAJTE I: Više para za 50:40:10 ali poljoprivrednici bez prava prigovora

 

 

Iznos od 14 miliona je usmeren u nabavku nove traktorske priključne mehanizacije. Podsticajna sredstva se odobravaju u visini od 50% od utrošenog iznos, pri čemu maksimalani iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 130.000 dinara po poljoprivrednom gazdinstvu.

Za regresiranje reproduktivnog materijala, prvog veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica planiran je iznos od 2,5 miliona dinara. Sredstva se odobravaju na osnovu potvrde o obavljenom veštačkom osemenjavanju (100 %), pri čemu maksimalan iznos po ovom osnovu po grlu ne može biti veći od 2.500 dinara.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
 
 

Za nabavku novih mašina i opreme za stočarstvo predviđen je budžet od 3 miliona dinara, a odobravaju se sredstva u visini od 50% od iznosa na dostavljenom računu bez uračunatog PDV-a, pri čemu maksimalani iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 100.000 dinara, po poljoprivrednom gazdinstvu. Ukupan iznos podrške od 750.000 dinara je predviđen za opremanje i podizanje plastenika, kao i za podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze.

Milion dinara je raspoređeno za nabavku nove opreme za navodnjavanje, dok je za nabavku priplodnih grla, goveda, ovaca i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa planiran iznos od 6,5 miliona dinara.

Za nabavka nove opreme za pčelarstvo izdvojeno je 1,5 miliona dinara, a 3 miliona za sufinansiranje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada i životinja.

Rokovi za prijave po pojedinačnom pozivu su različiti, najraniji ističe 15. aprila, a najduži traje do 1. novembra.

 

Ostavite komentar