Кragujevac: Ne gasi se Centar za strna žita

Centar za strna žita se definitivno ne gasi. Naprotiv, ideja je da Centru za strna žita pripojimo Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj izjavio je za zvanični sajt Grada gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

Na taj način će se, kako je rekao, ojačati Centar za strna žita i omogućiti mu  da ima širi dijapazon delatnosti  kojima će se baviti u budućnosti,

U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima Grad Kragujevac, kao osnivač Centra za strna žita i Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj pokreće inicijativu za sprovođenje statusne promene pripajanja.

Po donošenju potrebnih akata, kragujevačkom Centru za strna žita biće pripojen Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj. Na taj način, kako je objasnio gradonačelnik Kragujevca, najstarija naučno istraživačka ustanova na Balkanu dobiće na efikasnosti u poslovanju, povećati ekonomičnost i postati polazna tačka za dalji razvoj sela. Takođe, time se postiže manje izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta Grada za poslovanje ovog društva.

Tradicija od preko 120 godina postojanja kvalifikuje Centar za strna žita da u  novom ojačanom sastavu zaista bude instutucija grada Kragujevca koja će pomoći gradu da investira u razvoj sela i ruralnih područja, kaže Nikola Dašić. Dodaje da se Centar ne gasi, već ojačava.

To je stari pravac koji je zauzeo grad preuzimajući osnivačka prava Centra od Republike Srbije i ulažući velika sredstva koja se mere u stotina miliona u rešavanju starih dugova i obaveza Centra. Time pokazujemo da brinemo o ovoj važnoj instituciji. Takođe, razmatramo način na koji ćemo obezbediti zemljište koje im je potrebno za dalje funkcionisanje i rad u njihovoj osnovnoj delatnosti.

Grad Kragujevac je 2016. godine preuzeo osnivačka prava nad Centrom za strna žita od Republike Srbije, kao i sva prava i obaveze Centra uključujući i obaveze prema zaposlenima i poveriocima, kako bi se rešilo funkcionisanje ove naučne institucije. Grad je do sada izmirio zaostale zarade i obaveze prema poveriocima Centra u iznosu od oko 200 miliona dinara. Preostale poreske obaveze koje nisu izmirene grad izmiruje po reprogramu.

Ostavite komentar