Vinova loza traži zaštitu

 

U vinogradima je aktuelna zaštita od prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti, crne truleži i pepeljastog grožđanog moljca.

Zasadi vinove loze se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u različitim fazama razvoja listova, od tri do devet listova razvijeno. Trenutne visoke dnevne temperature utiču na brži rast mladara i odmicanje vegetacije u vinogradima.

 

ČITAJTE I: Zaštita bresaka i nektarina

 

 

U početnim fazama razvoja vinova loza je osetljiva na infekcije prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Erysiphe graminis). Pepelnica je sve značajniji patogen u proizvodnji vinove loze kod nas. Trenutni vremenski uslovi povoljni su za razvoj ovog patogena. Vrlo je važno sa zaštitom od prouzrokovača pepelnice krenuti na vreme jer se time smanjuje njena pojava na grozdovima u sezoni i do 40%.

Sa ciljem zaštite od prouzrokovača pepelnice preporučuje se primena fungicida:

  • Karathane gold 350 EC (meptildinokap) 0,4-0,5 l/ha.

Sa padavinama koje se prema trenutnoj vremenskoj prognozi najavljuju od utorka sledeće nedelje (16.4.2024.) sa izraženim karakterom u centralnim i južnim krajevima zemlje, postoji rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačima crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii).

Mere zaštite od ovog patogena preporučuju se pred najavljene padavine primenom nekog od fungicida:

  • Folpan 50 WP, Magenta (folpet) u koncentraciji 0,2% ili Folpan 80 WDG, Foltex 0,15-0,2% ili Fighter 1,25-2,4 kg/ha ili Solofol 1-1,5 kg/ha
  • Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Metod, Capi (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Na području Srbije let pepeljastog grožđanog moljca je započeo u drugoj dekadi marta.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

U vinogradima je u toku polaganje jaja i piljenje larvi ove štetočine.

Najveće brojnosti moljca na feromonskim klopkama registruju se u vršačkom, fruškogorskom, smederevskom i prokupačkom vinogorju.

Sa ciljem zaštite, u reginoma gde je ova štetočina redovan problem u proizvodnji, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida.

Izvor: PIS