Kukuruzna pipa na poljima pšenice i ječma

Obilaskom useva pšenice i ječma na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima, uočeno je masovno pirisustvo kukuruzne pipe.

Kukuruzna pipa je polifagna štetočina. Ima jednu generaciju u toku godine, prezimljava u stadijumu imaga u dubljim slojevima zemljišta (do 50 cm).

Sa porastom dnevnih temperatura iznad 10°C, štetočina izlazi na površinu, najpre se hrani na usevima pšenice, ječma i trava. Nicanjem kukuruza prelazi na parcele pod ovim usevom. Najveće štete pričinjava imago na kukuruzu koji je u fenofazi nicanja i razvijena dva do tri lista. Štete su veće ukoliko je vreme suvo i toplo.

U periodu nicanja i početnih faza razvoja kukuruza prisustvo jednog imaga na metru kvadratnom moze uništiti do 20% biljaka, ako je vreme suvo i toplo.

Kukuruzna pipa osim kukuruza, pšenice i ječma hrani se i na usevima soje, šećerne repe, duvana, paprike.

Ostavite komentar