Uticaj prolećnog mraza na zasade maline u regionu Valjeva

Na pordučuju delovanja RC Valjevo, zasadi maline se nalaze u fazi tri do četiri razvijena lista  (BBCH 13-14).

Prolećni mrazevi i  niske temperature u predhodnom periodu u dva navrata, od 6.4. do 10.04. i od 17.4 do 19.4.2021. doveli su do oštećenja i izmrzavanja pupoljaka maline, na lokalitetima koji se nalaze na preko 300m nadmorske visine. Velike štete su nastale  u zasadima  maline koji se nalaze  na  području opštine Osečina, na nadmorskoj visini od  300 do 512m.

Vizuelnim pregledom je utvrđeno da je prvi hladan talas doveo do izmrzavanja  na oko 5-7% pupoljaka   nakon čega su  iz rezervnih pupoljaka (suočica) izrasle nove rodne grančice. U predhodnim danima, tokom drugog hladnog talasa, kada su jutarnje temperature bile u minusu, dok prosečne za taj period nisu prelazile 7°C, došlo je do  izmrzavanja pupoljaka koji nisu pretpeli oštećenja u prvom hladnom talasu. Registrovane su štete na preko 15% pupoljaka.

Proizvođačima  se preporučuje da u zasadima koji su pretrpeli štete od mraza,   sprovode redovne  agrotehničke i hemijske mere zaštite u cilju očuvanja   rodnog potencijala i zdravstvenog stanja zasada maline.

RC Valjevo nastavlja da prati zdravstveno stanje zasada maline.

Ostavite komentar