Kvalitet mesa kod mladih svinja u tovu zavisi od rase i ishrane

 

Za razliku od tova za bekon, ili tova starijih svinja, tov mladih svinja za meso je kod nas najznačajniji.

Ovaj tov započinje sa 25 kg. a završava se sa 100-115 kg. Za ovo se koriste rase koje se odlikuju dobrim prirastom i konverzijom.

Za tov se odabiraju dobro razvijena, zdrava grla koja imaju dobar apetit. Takođe je bitno izabrati jedinke u istom uzrastu koje su naprednije. Manja grla istog uzrasta sporije napreduju, pa se tako i tov produžava ili se dobiju grla manje telesne mase.

Grla za tov treba da imaju dobar apetit, da su zdrava, vitalna i da imaju glatku, sjajnu čekinju. Zakržljala i avitalna prasad se ne koriste za tov. Ne treba toviti grla sa hernijama, naročito pupčanim. Potrebno je da se grla vakcinišu dok su još mlada.

Najbolje je da se prasad drže u manjim grupama i posle 60-70 kg. formira grupa slične telesne mase. Nekada se držalo po 20,30, pa i 40 grla zajedno u jednom boksu. Ustanovljeno je da to negativno utiče na prasad, pa se preporučuje da grupe budu manje.

Kvalitet mesa najviše zavisi od rase i ishrane.

Izvor: PSSS Srbije

Ostavite komentar