LAG „Partnerstvo za Potamišje“: Od 2020-2023. godine 21.100.000 dinara za 40 projekta

Sada već davne 2006. godine na području srednjeg Potamišja, rodila se ideja da devet naseljenih mesta, formiraju Lokalnu akcionu grupu „Tamiška razvojna inicijativa“ – LAG TRI. Prve prezentacije  počele su u Tomaševcu, selu nadomak Zrenjanina. U naredna tri meseca osnivači su posetili sva naselja potencijalnog LAG-a.

Već u martu 2007. godine potpisan je Memorandum o formiranju partnerstva pod nazivom LAG „Tamiška razvojna inicijativa“. Inicijator formiranja partnerstva, Udruženje građana „Eko talas“ iz Tomaševca, imao je funkciju tehničkog sekretarijata i zastupao je partnerstvo.

Šest godina kasnije, 2013. godine LAG se transformiše iz inicijative u partnerstvo i menja ime u LAG „Partnerstvo za Potamišje“. Vizija ovog partnerstva je da region ima dobar sistem upravljanja prirodnim resursima, a stanovnici prihode od ekološki prihvatljivih  delatnosti, usluga i proizvoda. Potamišje je prepoznatljiv mikroregion utemeljen na načelima održivog razvoja uz optimalno korišćenje razvojnih potencijala i jačanje konkurentnosti privrede, razvoj ljudskih potencijala i zadovoljenje javnih potreba.

Pre nekoliko dana na sednici Skupštine LAG „Partnerstvo za Potamišje“ prezentovana je Lokalna strategija ruralnog razvoja 2020-2023, a prisutni članovi upoznati su sa završnom verzijom Strategije koja će narednih dana biti predata Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U Strategiji su, između ostalog, definisana četiri prioriteta. Prvi je razvoj konkurentnosti poljoprivrede i preduzetničkog sektora, drugi se odnosi na razvoj održivih socijalno-ekoloških prihvatljivih privrednih delatnosti, treći prioritet je razvoj ljudskih resursa, a četvrti očuvanje kulturno-istorijske baštine i valorizacija teritorije.  Na prezentaciji u Opovu prisustvovali su predstavnici iz Orlovata, Tomaševca, Uzdina, Farkaždina, Idvora, Čente, Sakula, Barande i Opova, odnosno predstavnici udruženja poljoprivrednih gazdinstava, javnih ustanova i lokalnih samouprava. Učesnici projekta u sklopu Strategije ruralnog razvoja 2020-2023. predložili su 40 projekata.

-Ovi projekti bi trebali da se realizuju u naredne tri godine. Njihova ukupna vrednost je 21.100.000 dinara. Za naših devet sela ovo je ozbiljna cifra. Ako budemo uspeli sve ovo da relizujemo podići će se kapaciteti svih organizacija, kvalitet turističkih usluga biće na višem nivu, kao i poljoprivrede i naravno infrastrukture na području Potamišja, rekao je koordinator projekta i zastupnik Lokalne akcione grupe „Partnerstvo za Potamišje“, Dejan Vickov.

Tokom prezentacije razgovaralo se o svakom predlogu projekta, mogućnostima, ciljevima i potencijalnim rezultatima. Sem toga, rečeno je da će projektni tim Lokalne akcione grupe „Parnerstvo za Potamišje“ pomagati realizaciju projekata. Ipak, akcenat je stavljen na edukaciju svih učesnika Strategije u smislu obuke u vođenju organizacija, pisanju i implementaciji projekata i organizaciji studijskih putovanja kako bi se videli primeri dobre prkase.

LAG „Partnerstvo za Potamišje“ prostire se na 536,7 kvadratna kilometra i obuhvata devet naselja sa 18.060 stanovnika iz tri lokalne samouprave. Na teritoriji grada Zrenjanina to su Tomaševac, Orlovat, Farkaždin i Čenta, opštini Kovačica pripadaju Uzdin i Idvor, a opštini Opovo – Sakule, Baranda i Opovo.

Jasna Bajšanski

Foto: LAG „Partnerstvo za Potamišje“

Ostavite komentar