Leskovac: Crna pegavost kupusa

Na području delovanja Regionalnog centra Prognozno-izveštajne službe Leskovac, kupus namenjen za jesenju proizvodnju nalazi se u fazi glavice dostigle od 50 do 70 odsto krajnje veličine.

Obilaskom parcela pod kupusom i vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti kupusa -Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola na listu. Simptomi su uočeni na pojedinačnim biljkama.

U simptomima koje izazivaju ova dva patogena nema bitnih razlika, a javljaju se u vidu pega na obolelim donjim listovima koje su najpre žute, a potom mrke boje, nepravilnog oblika, sa karakterističnim koncentričnim krugovima. U središnjem delu pega obrazuje se crna prevlaka od konidiofora i konidija, a unutar pega tkivo nekrotira i suši se.

Pege koje se razvijaju na starom donjem lišću nisu toliko štetne, ali ako se bolest pojavi na mladim biljkama u fazi rasada, može izazvati ozbiljne štete. Na mladim biljkama se javljaju sitne tamne pege na stablu koje mogu prouzrokovati poleganje rasada.Takve biljke ne treba saditi, jer ne dostignu porast normalnih biljaka, zaostaju u porastu i ne mogu postići pun prinos.

Konidije navedenih patogena se raznose na različite načine: vetrom, vodom, alatom za rad, insektima itd, dok se micelije mogu preneti biljnim ostacima i semenom. 

U cilju zaštite preporučuju se preventivne mere:

– višegodišnji plodored,

– uklanjanje biljnih ostataka,

– upotreba dezinfikovanog semena,

– uništavanje korova.

U toku vegetacije za zaštitu od navedenih patogena mogu se koristiti i hemijske mere zaštite, primenom  fungicida na bazi  aktivne materije mankozeb i aktivne materije difenokonazol.

Ostavite komentar