Lisne vaši u voćnim zasadima

U toku vizuelnog pregleda zasada različitih voćnih vrsta, na pupoljcima je registrovano prisustvo lisnih vaši – Aphididae,kažu stručnjaci Regionalnog PIS-a Vršac. Ovaj familija insekata ima veliki broj vrsta koje prouzrokuju direktne i indirektne štete na voću.  Direktne štete prave svojom ishranom kada dolazi do deformacije plodova voća, kao na primer vaši iz roda Disaphis na plodovima jabuke, dok zelena breskvina vaš –Myzus persicae pored direktnih šteta prouzrokuje i indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Lisne vaši prezimljavaju u stadijumu jajeta na granama svojih domaćina. U toku ranog proleća pile se ženke osnivačice čije se jedinke u ovom momentu i registruju na pupoljcima u voćnim zasadima. Vaši se hrane sisanjem sokova iz mladog lišća, te se uvek nalaze na najmlađem lišću mladara. Ženke se dalje uglavnom razmnožavaju partenogenetski  uvećavajući  kolonije. U toku proleća se javljaju krilate ženke koje preleću u nove zasade tj. prostorno šire vrstu. U toku jeseni formiraju se individue oba pola i posle oplodnje ženke polažu jaja na biljku domaćina. Neke vrste lisnih vaši imaju i prelazne domaćine na koje se sele tokom vegetacije.

U ovom momentu ne preporučuju se mere suzbijanja jedinki lisnih vaši koje se uočavaju u zasadima.

 

Ostavite komentar