Pojava lisnih pipa u voćnjacima

Na terenu Regionalnog centra Prgnozno izveštajne službe zaštite bilja Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom zasada voća, uočeno je prisustvo lisnih pipa – Phylobius sp..

Lisne pipe prezimljavaju u opalom lišću i imaju jednu generaciju godišnje. Na proleće, sa porastom temperatura, dolazi do masovnije pojave insekata koji se hrane novoformiranom lisnom masom. Ukoliko se poklope visoke brojnosti ove štetočine sa početnim fazama razvoja lisne mase, može doći do velikih šteta.

Za sada se ne preporučuje tretman.

RC Sremska Mitrovica će pratiti aktivnost ovih štetočina i ukoliko se poveća brojnost na nivo praga štetnosti u osetljivim fazama razvoja voća, blagovremeno će dati signal voćarima za tretman.

Ostavite komentar