Luk zaštiti od duvanskog tripsa i plamenjače

Usevi ozimog luka se nalaze u fazi razvoja: od različitih faza razvoja listova do lukovice narasle do 50% od krajnjeg prečnika.

Vizuelnim pregledima useva luka registrovano je prisustvo duvanovog tripsa – Thrips tabaci. Odrasle jedinke i larve se nalaze u pazuhu listova. Na pojedinim parcelama, brojnost larvi dostiže prag štetnosti od 1 do 2 larve tripsa po listu luka. Zadovoljavajući rezultati u cilju suzbijanja tripsa postižu se samo u početnim fazama napada, te ne treba dozvoliti njihovo prenamnoženje jer će tada i mere borbe biti otežane.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve i ukoliko se registruje brojnost od 1 do 2 larve po listu luka sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Exirel (cijantraniliprol) 0,75 l/ha – karenca 14 dana ili

Dicarzol 50 SP (formetant-hidrohlorid) 1 kg/ha – karenca 28 dana.

Padavine i registrovane temperature u predhodnom periodu, stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije luka prouzrokovačem plamenjače luka – Peronospora destructor. Nestabilno vreme sa mogućim padavinama koje se prognozira u narednom periodu može stvoriti nove povoljne uslove za ostvarenje infekcije ovim veoma značajnim patogenom luka.

U cilju zaštite luka od plamenjače preporučuje se primena nekog od fungicida:

Alijansa (mankozeb + metalaksil-M) 2 kg/ha – karenca 14 dana ili

Armetil M (mankozeb-metalaksil) 2,5 kg/ha – karenca 21 dan ili

Infinito SC (prokamokarb-hidrohlorid + fluopikolid) 1,6 l/ha – karenca 7 dana.

Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Ostavite komentar