Nema interesovanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u Preševu

U opštini Preševo okončana sa dva kruga javnih nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, ali ni u jednom krugu nije bilo zainteresovanih ponuđača.

Javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu za područje opštine Preševo objavljen je 12. aprila 2021. Rok za prijavu zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača istekao je 26.04.2021. godine. Ukupna površina koja je bila ponuđena na javnom nadmetanju iznosila je 1189 ha. Od toga, najviše je bilo u ponudi pašnjaka, u površini od 1054 ha, zatim njiva oko 105 hektara. Ponuđeni period zakupa bio je 15 godina za sve jedinice javnih nadmetanja.

Jedini uslov za učešće u drugom krugu nadmetanja za sva zainteresovana pravna i fizička lica je da imaju  registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine. Takođe, ove godine prijavljivanje na javna nadmetnja je veoma jednostavno, obavlja se elektronski, kroz veb aplikaciju Digitalno javno nadmetanje. I pored toga, niko nije bio zainteresovan za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u ovoj opštini.

Ostavite komentar