Mainstay Ca – Visoko efikasno đubrivo sa kalcijumom

 

Primena folijarnih djubriva služi kao efikasna dopuna osnovnom đubrenju zemljišta i za brzu korekciju nedostataka hranljivih materija.

Folijarna primena mikro i makroelemenata u odredjenim fazama razvoja useva povećava prinose i poboljšava kvalitet ploda.

Neki elementi (npr. kalcijum, gvožđe, bor) sporo se transportuju kroz biljku, tako da često dolazi do pojava nedostataka tih elemenata iako ih zemljište sadrži u dovoljnoj količini. Otklanjanje nedostataka ovih elemenata vrši se ishranom preko lista.

 

 

ČITAJTE I: Kite Tehnologije – implementiranje novih, boljih i efikasnijih agrotehnoloških mera

 

 

Folijarna prehrana se preporučuje i u slučaju pojave oštećenja koja su izazvana vremenskim nepogodama (kiša, grad, vetar) ili oštećenja od bolesti i insekata kao i fizioloških oštećenja (sunčane pege).

Mainstay Ca je đubrivo koje sadrži kalcijuma dobijen Nano Shield tehnologijom sa dodatkom transportera za bolje, brže usvajanje i ugradnju kalcijuma u tkivo biljke.

Kalcijum kao esencijalni hranljivi element se veoma teško usvaja i transportuje kroz biljku. Čak do 80% usvojenog kalcijuma odlazi u list biljke, dok se manji deo transportuje i usvaja od strane ploda.

Nedostupnost kalcijuma u plodu dovodi do neujednačenosti plodova kao i do smanjenja kvaliteta samog ploda (npr. gorke pege).

Prednosti upotrebe Mainstay Ca:

– Kalcijum dobijen uz pomoć nano tehnološkog sistema

– Ultra brzo usvajanje, kretanje i ugradnja kalcijuma u plod biljke

– Ravnomeran transport kalcijuma u list i plod biljke

– Posebni transporteri za kalcijum radi boljeg kretanja kroz tkiva biljke

– Specijalni organski kompleks sprečava blokadu kalcijuma od strane drugih elemanata tako da on ostaje dugo dostupan biljkama

– Visoka koncentracija Ca bez prisustva nitrata, tj. azota

– Bolja ujednačenost plodova upotrebom Mainstay Ca

 

*Ne preporučuje se mešanje Mainstay Ca sa drugim preparatima u sistemu fertiirigacije.

 

Mainstay Ca se može primenjivati folijarno ili kao đubrivo za fertigaciju u zavisnosti od trenutnih potreba biljke.

Sama primena mora biti takva da se prati fenološka faza razvoja same biljke, imajući na umu da dobro razvijene biljke imaju veću potrebu za Ca u odnosu na slabije i prilagoditi dozu primene tome, pogotovo u fazi plodonošenja.

S obzirom da se samo zemljište i način obrade značajno razlikuju u zavisnosti od zone, samim tim i preporuka ne može biti jedinstvena za sve uslove proizvodnje.

Na parcelama sa niskim pH ili nedostupnim kalcijumom, veoma je bitno ovaj element uneti u biljku kako bi ona formirala sve neophodne organe i podstakla fiziološke procese u smeru većeg prinosa.

Sa razlogom se smatra da je korišćenje Kalcijuma (Ca) ključno za biljku da bi išla ka visokom prinosu, bila otpornija na stres i bolesti, i brže reagovala i prilagođavala se nastalim promenama, jer je to i jedna od ključnih uloga kalcijuma.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Kalcijum je veoma bitan da bi se usporio nepoželjan rast biljke u visinu i da se energija i hrana usmere na jači bokor, kompaktnije stablo i klas.

Preporuka kompanije KITE DOO je upotreba Mainstay Ca u usevu pšenice u prvom tretmanu u dozi od 1,5- 2 l/ha.

Za detaljne informacije o preporučenim dozama, vremenu primene, pakovanjima i cenama –

Kliknite na link  https://www.kitedoo.rs/agronomija/mainstay-ca/

i Pozovite sektor “AGRONOMIJA” kompanije KITE DOO:

Severna Bačka: 062/80 15 892

Severna Bačka i Severni Banat: 063/291 312

Zapadna Bačka: 069/10 22 979

Srednji Banat i Južna Bačka: 069/20 10 047

Zapadna Bačka i Južna Bačka: 063/563 891

Srem i Mačva: 063/291 389

Južni Banat: 063/86 57 728

Menadžer za pesticide: 063/492 393

Stručna podrška: 063/ 865 77 21