APV: Konkirsi za mlade poljoprivrednike i podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodopivredu i šumarstvo raspisalo je još dva konkursa za dodelu podsticajnih sredstava.

Prvi je namenjen za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2024. godini.

Cilj ovog konkursa je demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova.

Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

 

 

ČITAJTE I: APV: Sufinansiranje nabavke mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnji

 

 

Visina bespovratnih sredstava

Za realizaciju ovog konkursa predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Foto: Pixabay

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Korisnici

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2023. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Konkurs je otvoren do 26.04.2024. godine.

Foto: Pxabay

Drugim konkursom raspodeljuju se sredstva za unapređenje ekonomskih akivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u AP Vojvodini u 2024. godini.

Konkurs se raspisuje u cilju dodatnog upošljavanja seoskog stanovništva, upošljavanja žena i razvoj ruralnog turizma. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: —-Investicionog i tekućeg održavanja objekata i nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Visina bespovranih sredstava

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 20.000.000,00 dinara za aktivnosti:

  • Investiciono i tekuće održavanje objekta
  • Nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu

Iznos bespovratnih sredstava

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od prihvatljivih troškova investicije.

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za:

Investiciono i tekuće održavanje objekta:

  • Troškovi radova investicionog i tekućeg održavanja objekata, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu (svi radovi kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, kao što su: krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta i drugi slični radovi ako se njima ne menja spoljni izgled);

Nabavka ostale opreme za autentične ugostiteljske objekte u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu:

1.Troškovi nabavke opreme:

-mašine za pranje, sušenje i peglanje veša;

-televizori, radio aparati  i personalni/prenosivi (laptop) računari.

2.Troškovi nabavke sistema za klimatizaciju i grejanje objekata:

– peći, radijatori i druga grejna tela;

– klima uređaji, ventilatori.

3.Troškovi opremanja kuhinje:

– kuhinjski elementi, police, ormari za smeštaj kuhinjskog i restoranskog posuđa i hrane, pultovi za usluživanje

– rashladni uređaji za čuvanje hrane;

– uređaji za odvođenje pare i mirisa;

– mašine za pranje posuđa;

– aparati za pravljenje leda i sokova;

– sve vrste šporeta, gotovih kamina, pećnica i uređaja za kuvanje i pečenje.

4.Troškovi opremanja prostorija za pružanje ugostiteljskih usluga u skladu sa aktom o kategorizaciji:

– sobni nameštaj, ormari, stolovi, stolice, garderoberi, ležajevi, ogledala, cipelarnici.

Korisnici

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.Fizičko lice:

­nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

Konkurs je otvoren do 26.04.2024. godine.

Preuzimanje dokumentacije u elektronskoj formi

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjavu 1 i 2, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

 

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 

Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 

 

 

 

 

Način dostavljanja prijava

Fizičko lice, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostavlja:

  • putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom: „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI NA SELU KROZ PODRŠKU NEPOLjOPRIVREDNIM AKTIVNOSTIMA U AP VOJVODINI U 2024. GODINI ”,
  • lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova,
  • elektronskim putem AgroSens platforma na način opisan u Uputstvu o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju.

AgroSens aplikacija kao i uputstvo za korišćenje mogu se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

U prijavi koja se podnosi elektronskim putem, na mesto koje je predviđeno za potpis unosi se elektronski potpis. Elektronski se potpisuju i izjave 1. i 2.

Prilikom unosa prijave u informacioni sistem za obradu prijava – platfoma Agro Sens, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem postupku.

Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri putem elektronskog sandučeta.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4416 od 11,00-13,00 časova i i na e-mail nemanja.despotov@vojvodina.gov.rs

Priredio: Agroportal.rs