Mere borbe u kontroli žičnjaka u krompiru i ostalom korenasto-krtolastim povrću

U proizvodnji korenasto-krtolastog povrća, od velikog ekonomskog značaja je zaštita ovih useva od zemljišnih insekata, među kojima su najznačajnije larve skočibuba, odnosno žičnjaka familija Elateridae, rod Agriotes.

Larve skočibuba imaju višegodišnji ciklus razvića i značajne su štetočine korenasto-krtolastog povrća, naročito krompira. Usled Ishrane larvi u unutrašnjosti krtola, one gube tržišnu vrednost, postojanost i kvalitet, i podložnije su napadu patogena prouzrokovača različitih vrsta truleži.

Na teritoriji Braničevskog okruga u prethodnoj godini registrovana su oštećenja na krtolama krompira na parcelama na kojima nisu sprovedene adekvatne mere zaštite. S obzirom da predstoji sadnja krompira, mere borbe protiv ovih štetočina podrazumevaju primenu agrotehničkih i hemijskih mera. U cilju sprečavanja prenamnožavanja, a time i nastanka velikih šteta, preporučuje se primena plodoreda, odnosno gajenje useva koji ne pogoduju razvoju ovih štetočina poput mahunarki i uljane repice. Dobra obrada zemljište i predsetvena priprema doprinosi smanjenu brojnosti, jer se mehaničkom obradom deo larvi oštećuje ili iznosi na površinu gde one bivaju izložene predatorima koje se njima hrane. Mere koje su takođe od značaja su optimalno đubrenje i navodnjavanje, kao i uništavanje korovskih biljaka kojim se omogućava izvor hrane, održavanje i umnožavanje ove štetočine.

Od velikog značaja je primena hemijskih mera zaštite zajedno sa setvom krompira. Hemijske mere zaštite se izvode na osnovu brojnosti larvi u zemljištu. Ukoliko se pregledom zemljišta utvrdi kritičan broj larvi žičnjaka, tj. prisustvo od 3 do 5  larvi po m² preporučuje se primena  registrovanih zemljišnih insekticida u redove prilikom setve.

Ostavite komentar