Mnogo je razloga za prijavu na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju

Šestnaest godina, Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju radi sa inovatorima kako bi njihove invencije izašle na tržište, a njihove inovacije došle do novih kupaca i novih tržišta.

Svi oni koji imaju patent, prototip ili inovaciju, mogu da se prijave na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju početkom svake godine preko portala www.inovacija.org

Postoje najmanje tri razloga za prijavu na Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju:

-prvi je nagradni fond od 5 miliona dinara

-drugi je promocija inovacija

-treći je stručna podrška putem treninga i konsaltinga, kako bi se spremni suočili sa poslovnim izazovima

Sva pitanja mogu se postaviti putem e-mail adrese office@inovacija.org

Podsećanja radi, davne 1998. godine, dvojica profesora sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – Vojin Šenk i Miroslav Despotović, zaključila su da je osnivanje Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu najbolji način da se zaustavi odliv mozgova, unapredi istraživački rad na univerzitetu, nastavni proces i saradnja s privredom, dakle sve tri najznačajnije delatnosti na jednom univerzitetu. U to ime su pokrenuli niz projekata koji su trebali da vode do osnivanja ovog parka, između ostalog i jedan Tempus projekt na tu temu.

Despotović je predložio da ona počne na isti način kao na Univerzitetu Šalmeš u Geteborgu u Švedskoj, takmičenjem za najbolju visokotehnološku biznis ideju.

Takmičenje je uz pomoć nemačke agencije za tehničku saradnju, tadašnji GTZ – današnji GIZ, počelo da se organizuje 2003. godine kao projekat Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Cilj takmičenja bio je promovisanje preduzetničke klime na Univerzitetu u Novom Sadu i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Od 2005. godine, takmičenje počinje da se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i prerasta u nacionalno takmičenje. Od 2007. uključuje se i resorno ministarstvo Republike Srpske, pa timovi iz Republike Srpske počinju da prolaze edukaciju, kao i timovi iz Srbije. Takmičenje je od početka zamišljeno kao škola visokotehnološkog preduzetništva mnogo više nego kao instrument određivanja ko je najuspešniji – to ionako tržište radi najbolje. Zato se svake godine organizuju sve noviji i zanimljiviji treninzi, namenjeni sticanju onih veština koje istraživačima najčešće nedostaju: kako privući investitore, kako se prilagodini kupcu, kako naći novu primenu za svoju tehnologiju, kako kreativno rešiti problem, kako opisati, predstaviti, prodati, zaštititi svoj proizvod.

Timovi su se u periodu 2005-2019. takmičili u različitim kategorijama. Pored glavne – Realizovane inovacije, brojne inovacije su prijavljivane u kategorijama Inovativne ideje, Potencijali, Energetska efinasnost, Najbolja srednjoškolska inovacija itd. Oblasti kojima pripadaju inovacije su mnogobrojne. Tradicionalno najzastupljenije su energetika, informaciono-komunikacione tehnologije i mašinstvo, ali iz godine u godinu srećemo odlične inovacija iz poljoprivrede, medicine, ekologije, voda i mnogih drugih.

Polazeći od pretpostavke da pojedinac ne može samostalno da postigne mnogo, osnovno pravilo NTI je da pravo učešća imaju samo timovi, kojih je do sada na takmičenju bilo 2.800, obučavani su na 453 treninga iz oblasti izrade marketing plana i biznis plana, zaštite intelektualne svojine, veštine pregovaranja i prodaje itd.

Ostavite komentar