Nedostatak gvožđa u poljoprivrednom zemljištu

 

Gvožđe je mikroelement neophodan za biljke koji učestvuje u mnogim važnim fiziološko-biohemijskim procesima. Ono posredno ili neposredno učestvuje u biosintezi hlorofila, fotosintezi, disanju, fiksaciji elementarnog azota, redukciji nitrata i nitrita, metabolizmu ugljenih hidrata i dr.

U biljkama, učestvuje u najvažnijim fiziološkim i biohemijskim procesima kao što su: fotosinteza, sinteza hlorofila, disanje, redukcija nitrata itd. U zemljištima ga ima u dovoljnim količinama, ali povremeno se javlja njegov nedostatak kod osetljivih vrsta.

 

ČITAJTE I: Vizuelni simptomi nedostataka elemenata

 

 

Razlozi koji izazivaju nedostatak gvožđa, i pored relativno visokog sadržaja u zemljištu, su veoma različiti i specifični za određene klimatske, edafske i agrotehničke uslove.

Primena visokih doza fosfornih đubriva, može da izazove nedostatak gvožđa. Đubrenjem većim dozama fosfornih đubriva (MAP), stvaraju se jedinjenja gvožđa u zemljištu nepristupačna za biljke, na površini korena, kao i imobilizacija gvožđa u biljkama.

Nedovoljna obezbeđenost biljaka kalijumom može da podstiče pojavu nedostatka gvožđa. Takođe i preterana vlažnost zemljišta, zabarivanje, sabijanjem zemljišta upotrebom teške mehanizacije, može doći do pojave hloroze na biljkama. U kišnim i prohladnim godinama, u uslovima slabije osvetljenosti biljaka, simptomi nedostatka gvožđa se češće javljaju. Sa druge strane i nedovoljna vlažnost zemljišta, kao i dugotrajna suša mogu da podstiču pojavu Fe-hloroze.

Gvožđe hloroza se često javlja na peskovitim zemljištima siromašnim organskim materijama. Simptomi nedostatka gvožđa se relativno lako mogu otkriti jer se manifestuju na najmlađim listovima .Na početku površine najmlađih listova postaju svetlo žute do žuto zelene(hloroza), a kasnije poprimaju limun žutu i ponekad i belu boju. Što su mlađi listovi, simptomi su izraženiji. Ukoliko je njegov nedostatak jače izražen kod voćaka, može se desiti da do kraja jula, avgusta otpadnu svi listovi. Takva stabla najčešće odumiru. Fe hloroza voćaka smanjuje i njihovu otpornost prema mrazu i drugim nepovoljnim uslovima, smanjuje se rast, broj cvetnih pupoljaka i prinos kao i kvalitet plodova koji su sitniji i manje sočni.

Od ratarskih biljaka veću osetljivost pokazuju soja, pasulj, paradajz, a veću tolerantnost žita i kukuruz. Jagodasto voće (jagode, maline, ribizle) je takođe osetljivo na nedostatak gvožđa.

Za otklanjanje Fe hloroze mogu se primeniti različite agrotehničke mere zavisno od uzroka njegovog nedostatka.

Na kiselim tresetnim zemljištima dovoljno je povećati pH vrednost zemljišta kalcifikacijom. U cilju lečenja mogu se sa manjim ili većim uspehom primeniti različita jedinjenja gvožđa. Za sprečavanje pojave nedostatka gvožđa potrebno je preduzeti preventivne agrotehničke mere. Najpre treba voditi računa o strukturi zemljišta. Treba izbegavati prekomernu upotrebu teških poljoprivrednih mašina, posebno na vlažnim i glinom bogatim zemljištima. Zemljište treba učiniti rastresitijim i na većoj dubini, da bi se obezbedio povoljniji vazdušni režim. Nedostatak gvožđa, najčešće se javlja na alkalnim zemljištima i zemljištima bogatim krečom i glinom. Takođe se nedostatak može javiti i na kiselim zemljištima ( pH ispod 3,5) kao i kod primene visokih doza fosfornih đubriva. Preterana vlažnost zemljišta, zabarivanje, sabijanje zemljišta upotrebom teške mehanizacije, nedovoljna obezbeđenost billjkaka kalijumom može da podstakne pojavu nedostatka gvožđa.

U cilju sprečavanja pojave nedostatka gvožđa (Fe hloroze), mogu se primeniti različite agrotehničke mere u zavisnosti od uzroka njihovog nastanka.

Na kiselim zemljištima neophodno je povećati pH vrdnost zemljišta kalcifikacijom. Prilikom upotrebe organskih đubriva voditi računa da se koriste češće i u manjim količinama dok kod upotrebe mineralnog đubriva voditi računa o odnosu fosfornih i kalijumovih đubriva što se jedino postiže odrađenom agrohemijskom analizom zemljišta. Kod upotrebe azotnih đubriva, treba dati prednost amonijačnom obliku azota. Sistem primene đubriva na bazi gvožđa vrši se ili folijarno gde je slabije izražena Fe hloroza ili preko zemljišta uz obavezno zalivanje ukoliko je jače izražena Fe hloroza.

Nedostatak gvožđa, i pored relativno visokog sadržaja u zemljištu, najčešće se javlja na alkalnim zemljištima i zemljištima bogatim krečom i glinom. Na kiselim zemljištima do njegovog nedostatka može ponekad doći i konkurentnim delovanjem gvožđa i drugih jona teških metala Mn, Ni, Cu, Zn, Co i Cr. Nedostatak gvožđa može se, pored vizuelne metode , utvrditi analizom biljnog materijala- lišća.

 

Sredinom 18.veka Gris (1844.) je uočio da nedostatak gvožđa izaziva hlorozu vinove loze. Od tada je poznato da je hloroza prvi vizuelni simptom nedostataka ovog elementa. Gvožđe je mikroelement neophodan za biljke koji učestvuje u mnogim važnim fiziološko-biohemijskim procesima. Ono posredno ili neposredno učestvuje u biosintezi hlorofila, fotosintezi, disanju, fiksaciji elementarnog azota, redukciji nitrata i nitrita, metabolizmu ugljenih hidrata i dr.

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebook 
 
 

Sistem đubrenja je veoma značajan. Organska đubriva treba koristiti češće i u manjim količinama u vidu dobro zgorelog stajnjaka. Pri upotrebi mineralnih đubriva, najpre treba poznavati sadržaj agrohemijske analize, a potom voditi računa o odnosu fosfornih i kalijumovih đubriva, a pri đubrenju azotom treba dati prednost amonijačnom obliku azota i karbamidu. Ako se planira navodnjavanje treba utvrditi kvalitet vode. Kada je reč o dodavanju gvožđa kod voćaka preporučene doze podeliti u dva tretmana, početak vegetacije i početak porasta plodova.

Izvor: PSSS Srbije

Piše: Valentina Aleksić

Ostavite komentar