Vizuelni simptomi nedostataka elemenata

 

Vizuelni simptomi su znaci koji ukazuju na nedostatak ili višak jednog ili više bitnih elemenata u biljci.

U slučaju vinove loze, takvi simptomi uključuju hlorozu, usporavanje rasta lastara, nekrozu rubova listova, nepravilno zametanje plodova, sitne bobice itd.

 

ČITAJTE I: Vinova loza u opasnosti – bolest zlatasto žutilo napada

 

 

Hloroza je generički izraz za žutilo listova zbog gubitka hlorofila. Nedostatak azota obično izaziva opštu hlorozu listova, ali u slučajevima nedostatka drugih elemenata javlja se hloroza između lisnih nerava.

Lokacija vizuelnih simptoma na biljci zavisi od pokretljivosti elementa u biljnim tkivima.

Elementi su pokretni jer su prvenstveno u jonskom obliku u tkivu (npr. K+, Na+ i Cl-) ili zato što je visoka potražnja u procesu rasta i razvića, pa se s toga prenose iz starijih, formiranih organa u mlada tkiva koja rastu (npr. N i P).

Dijagnostikovanje nedostataka i toksičnosti može biti zbunjujuće zbog sličnosti između simptoma uzrokovanih različitim elementima (npr. Fe, Mg i Mn). Konfuzija se povećava ako je više od jednog elementa deficitarno.

Primer deficita elemenata  i njihovih vizuelnih simptoma:

Azot –  Ukupno smanjenje rasta; žutilo listova

Gvožđe, magnezijum, mangan : Intervenalna hloroza; hlorofil zadržan samo duž lisnih nerava. Počinje kao žutilo ivica starijih listova. Kako se nedostatak pogoršava, ivice odumiru (nekroza) i uvijaju se, a hlorotične oblasti postaju bronzane boje.

Cink: Zakržljali zaperci sa malim listovima; utiče na zametanje plodova

Bakar: Tamnozeleni, mali listovi; kratke internodije, usporen rast

Bor: Zakržljali lastari i odumiranje vrha lastara; na listovima blizu vrha javlja se međunervalna hloroza i odumiranje

 

Zaprati Agroportal znanje je moć na Instagramu 
Lajkuj Agroportal znanje je moć na Facebooku
 
 
 

Pokretljivost elemenata u biljkama i lokalizacija prvih simptoma nedostatka:

Mobilnost: Gde će se simptomi nedostatka najverovatnije prvo pojaviti:

Azot, fosfor, kalijum magnezijum, natrijum, hlor: Vrlo dobra Stari listovi

Mangan: Promenljiva Mladi i srednji listovi

Sumpor, gvožđe, bakar, cink, molibden: Veoma mala Mladi listovi

Kalcijum, bor: Veoma mala do nikakva Mladi listovi i vrh rasta

Ostavite komentar