rasad lubenice u poniku

Nega rasada lubenica u zaštićenom prostoru

U selima   koja se tradicionalno bave proizvodnjom bostana na području Regionalnog centra PIS Šabac , u toku je proizvodnja rasada lubenica.

Za uspešnu proizvodnju rasada potrebno je obezbediti sertifikovano seme, sterilan zemljišni supstrat, dezinfikovane kontejnere, optimalnu dubinu setve od 1,5-2 cm i  temperaturne uslove za postizanje klijanja i nicanja, a to su dnevne temperature od 18-23 °C i  noćne temperature od 12-18 °C.

Obično se na našem terenu radi istovremena setva lubenice i tikve radi kasnijeg kalemnjenja, koje se obavlja nakon nicanja rasada u fazi kotiledonih listića. Kalem lubenice se umeće u rascep podloge i to spojeno mesto se steže plastičnom spojnicom ili štipaljkom i nakon sedam dana obrazuje se kalus.

kalemljeni rasad lubenice
kalemljeni rasad lubenice

Prednost gajenja kalemnjenog rasada lubenica je u tome što se može gajiti u monokulturi više godina na istom mestu, postiže se veći prinos, lubenice su krupnije i ranije sazrevaju  i imaju  veću otpornost na niske temperature i bolesti kao što su gljive prouzrokovači fuzarioznog uvenuća lubenica – Fusarium oxysporum f.sp.niveum i uvenuća biljaka – Verticillium albo-atrum.

Da bi se sprečilo poleganje rasada koje prouzrokuje gljiva Pythium spp, pored  redovnog provetravanja plastenika i  održavanja temperature, preporuka je i zalivanje rasada sa fungicidom Previcur energy (a.m.  propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum) u dozi primene od 3 ml u 2 l vode po m² i to neposredno nakon setve i 10 do 14 dana nakon toga.

Ostavite komentar